Rekonstrukce a dostavba zahájena

V pátek 13.11.2009 byly zahájeny stavební práce na akci „Rekonstrukce a dostavba záchranné stanice v Bartošovicích“. Stalo se tak na základě ukončení výběrového řízení a uzavření smlouvy se Severomoravskou stavební společnosti, se sídlem v Šenově  [ více... ]

Záchranné programy v roce 2009

Regionální záchranné programy věnované zvláště chráněným druhům ptáků jsou již řadu let trvalou součástí naši činnosti. V případě sov pálených jde o snahu stabilizovat populaci v regionu a rychleji vyrovnávat výkyvy početnosti po tuhých zimách  [ více... ]

Ostrava opět podpořila provoz záchranné stanice

Statutární město Ostrava opět výrazně finančně podpořilo provoz záchranné stanice v Bartošovicích, pro rok 2009 uvolnilo z rozpočtu 120.000, -Kč jako účelovou dotaci. Rozhodlo o tom zastupitelstva města svým usnesením ze dne 23.9.2009. Ostrava je  [ více... ]

Rorýsi, rorýsi, rorýsi

Rorýs obecný je jediným pravidelným zástupcem řádu svištounů, který u nás hnízdí. Žije a hnízdí v našem bezprostředním sousedství. Sídlištní a historickou zástavbu velmi často vyhledává ke hnízdění, především pak dutiny v podstřeší a větrací  [ více... ]

Červen v záchranné stanici

Stejně jako v minulých letech, znamená i letošní přelom jara a léta období, kdy se do stanice hrne neustávající proud zvířat. Důvodem jsou mláďata zejména ptáků, která poprvé opustí hnízdo. Jejich první letecké pokusy končí  [ více... ]

Novinky v expozici

Dlouholetými obyvateli expozice živých zvířat je starý pár rarohů velkých. Jde o dravce, kteří byli v minulosti zařazeni do záchranného programu a jejich mláďata byla vypouštěna do volné přírody. V posledních několika letech se z  [ více... ]

Čápi v naši venkovní expozici

Již několik let je obyvatelem naši venkovní expozice živých zvířat čáp bílý, kterému po zásahu el. proudem, chybí část pravého křídla. Vloni na jaře se v jeho společnosti začal objevovat čáp, který s naším „invalidou“  [ více... ]

Pozvánka – Otevírání Poodří 2009

Stejně jako v minulém roce i letos je od 1. května otevřeno Centrum ekologické výchovy a Informační centrum Chráněné krajinné oblasti Poodří, ve volné dny (soboty, neděle, svátky) v areálu Záchranné stanice v Bartošovicích na  [ více... ]