Hnízdní pár David a Filoména

S pomocí fotopasti se nám podařilo nafotit hnízdní párů orlů skalních,
Davida ( nar. 2006) a Filoménu (nar. 2007), oba snímky jsou z 16.dubna a
byly pořízeny zhruba jednu hodinu po sobě v poledních hodinách. Ze snímků je patrné, že samice Filoména je větší a robustnější než samec David, její opeření je také tmavší, protože je o rok mladší. Samice nepravidelně opouští
hnízdo a je při sezení střídána samcem.

Hnízdění probíhá, z ornitologického hlediska můžeme konstatovat, že po více jak sto letech na území ČR orel skalní hnízdí, orli postavili hnízdo a probíhá inkubace. V nejbližších několika dnech by pak již mělo být jasné zda hnízdění bude úspěšné, či nikoliv. Ať tak či onak, jde o velký úspěch v realizaci projektu "Návrat orla skalního do ČR".

Text: Petr Orel
Foto: archiv ZO ČSOP N.Jičín