Krmítka v Novojičínských parcích

Z našeho podnětu a po dohodě a s finanční podporou odboru životního prostředí v Novém Jičíně jsme zhotovili tři velká krmítka pro drobné ptáky. Tato jsme instalovali ve dvou největších Novojičínských parcích, Smetanových a Janáčkových sadech, třetí pak  [ více... ]

Vánoční posezení

Mezi naši klasickou spolkovou akci, pořádanou téměř každoročně, bezesporu patří  tzv. „Vánoční posezení“, které představuje symbolické ukončení ochranářského snažení v daném roce. Ne jinak tomu bylo i v roce letošním. Sešli jsme se v podvečer,  [ více... ]

Zima začíná

Letošní začátek zimy provázený rychlým poklesem teploty a intenzivním sněžením se velmi výrazně odrazil na četnosti a druhové skladbě přijatých živočichů. Ještě v závěru posledního listopadového týdne, bylo možné najít ježky, kteří se stále neuložili  [ více... ]

Vytváření nových hnízdních možností

V minulých dnech jsme aktivně řešili vytváření nových hnízdních možností pro tři druhy ptáků. V prvním případě to byla úprava hnízdní plošiny výra velkého v bývalém kamenolomu. V daném případě hnízdní plošina a okolí zarůstalo  [ více... ]

Den stromů 2010

Již třetím rokem členové ZO ČSOP Nový Jičín oslavili mezinárodní Den stromů jejich výsadbou. Tentokrát jsme v sobotu 23.10.2010 na vrcholu Svince, u zastavení  č.7  Naučné a vlastivědné stezky Fr. Palackého, vysadili tři jabloně- jaderničky.  [ více... ]

Další velmi vzácný pacient

V pondělí 4.10.2010 jsme z katastrálního území města  Třince přijali do naší stanice poraněného puštíka bělavého, tento druh jsme přijali vůbec poprvé za celou existenci stanice.  Jde o velmi vzácný druh patřící do čeledi puštíkovitých  [ více... ]

Rekonstrukce a dostavba záchranné stanice v Bartošovicích

V listopadu 2009 byly zahájeny stavební práce na akci „Rekonstrukce a dostavba záchranné stanice v Bartošovicích, včetně dovybavení “. Tuto rozsáhlou investiční akci si vyžádal neutěšený stav stávajících, někdy až 30 let starých dřevěných objektů  [ více... ]

Sezóna mláďat

Stejně jako v minulých letech, byla i letošní první polovina léta v záchranné stanici nejrušnějším obdobím celého roku. Celkem jsme přijali v období od 1.června do 15 srpna 385 živočichů 52 druhů. Nejvíce bylo poštolek  [ více... ]