Krmítka v Novojičínských parcích

Z našeho podnětu a po dohodě a s finanční podporou odboru životního prostředí v Novém Jičíně jsme zhotovili tři velká krmítka pro drobné ptáky. Tato jsme instalovali ve dvou největších Novojičínských parcích, Smetanových a Janáčkových sadech, třetí pak  [ více... ]

Vánoční posezení

Mezi naši klasickou spolkovou akci, pořádanou téměř každoročně, bezesporu patří  tzv. „Vánoční posezení“, které představuje symbolické ukončení ochranářského snažení v daném roce. Ne jinak tomu bylo i v roce letošním. Sešli jsme se v podvečer,  [ více... ]

Zima začíná

Letošní začátek zimy provázený rychlým poklesem teploty a intenzivním sněžením se velmi výrazně odrazil na četnosti a druhové skladbě přijatých živočichů. Ještě v závěru posledního listopadového týdne, bylo možné najít ježky, kteří se stále neuložili  [ více... ]

Vytváření nových hnízdních možností

V minulých dnech jsme aktivně řešili vytváření nových hnízdních možností pro tři druhy ptáků. V prvním případě to byla úprava hnízdní plošiny výra velkého v bývalém kamenolomu. V daném případě hnízdní plošina a okolí zarůstalo  [ více... ]

Den stromů 2010

Již třetím rokem členové ZO ČSOP Nový Jičín oslavili mezinárodní Den stromů jejich výsadbou. Tentokrát jsme v sobotu 23.10.2010 na vrcholu Svince, u zastavení  č.7  Naučné a vlastivědné stezky Fr. Palackého, vysadili tři jabloně- jaderničky.  [ více... ]

Další velmi vzácný pacient

V pondělí 4.10.2010 jsme z katastrálního území města  Třince přijali do naší stanice poraněného puštíka bělavého, tento druh jsme přijali vůbec poprvé za celou existenci stanice.  Jde o velmi vzácný druh patřící do čeledi puštíkovitých  [ více... ]

Rekonstrukce a dostavba záchranné stanice v Bartošovicích

V listopadu 2009 byly zahájeny stavební práce na akci „Rekonstrukce a dostavba záchranné stanice v Bartošovicích, včetně dovybavení “. Tuto rozsáhlou investiční akci si vyžádal neutěšený stav stávajících, někdy až 30 let starých dřevěných objektů  [ více... ]

Nové nástrahy

Dne 4.srpna jsme obdrželi zprávu od Policie ČR, že na poli mezi Bartošovicemi a Sedlnicemi je „jelen“, který má na hlavě a předních bězích zachyceno něco, co vypadá jako síť. Po příjezdu na místo, jsme  [ více... ]

Mláďata a toulaví psi a kočky

Dne 14.6. jsme přijali do stanice srnče ve špatném zdravotním stavu. Při podrobnějším vyšetření byla zjištěna četná poranění na krku a na hlavě. Charakter zranění odpovídal napadení psem. Rány byly staré zhruba 3 dny a  [ více... ]

Barbaři zabili více než stovku jiřiček a vlaštovek

Havířov – Šokující nález překvapil v pátek ráno ženu ze šumbarského sídliště. Když otevřela kontejner na odpad, našla tam pytel mrtvých ptáků. Žena okamžitě informovala městskou policii a radnici. Do Orlí ulice přijel Jan Smola  [ více... ]

Orli mořští

Na území okresu Nový Jičín v letošním roce zahnízdily poprvé dva páry orlů mořských. Jeden již hnízdí úspěšně několik let, druhá pára zahnízdila poprvé. Zatímco starý pár dotáhne hnízdění do úspěšného konce a pravděpodobně vyvede  [ více... ]

Zajímavý pacient – lelek lesní

Ne příliš často se do stanice dostává jako pacient lelek lesní, ne častěji jak jedenkrát do roka, většinou s nějakým těžkým traumatickým zraněním po srážce s dopravním prostředkem. Tentokrát jsme přijali jedince, který se zřejmě  [ více... ]

Velmi vzácný pacient – tetřev hlušec

V pondělí  26.4.2010 jsme do našeho zařízení přijali velmi vzácného pacienta, druh který jsme zatím ještě nezaznamenali, slepičku tetřeva hlušce, největšího zástupce z čeledě tetřevovitých žijících u nás. Tetřev hlušec je pták o délce těla  [ více... ]

Mláďata

Přestože, jsme už 1. února přijali malého zajíčka, jako symbol blížícího se jara, nepřibyla nám zatím žádná mláďata časně hnízdících ptáků – kalousů ušatých a puštíků. Souvisí to zřejmě s tuhou zimou a velkými ztrátami  [ více... ]

Vyvěšování hnízdních budek pro poštolky v Havířově

Počátkem měsíce března bylo na území města Havířova vyvěšeno několik hnízdních budek pro poštolky zejména z důvodů náhradních hnízdišť za zrušené hnízda po zateplování vysokopodlažních budov a také za zrušené, nevhodně umístěné hnízda odkud každoročně Počátkem měsíce března bylo  [ více... ]

Výroční členská schůze ZO ČSOP

V sobotu 13.3. proběhla výroční členská schůze ZO ČSOP, na které jsme nejen zhodnotili uplynulý ochranářský rok 2009, ale také jsme si připomněli 30. Výročí založení ČSOP a naší základní organizace. Výroční členská schůze také  [ více... ]

Zkušenosti s fototrapem

Po dobrých zkušenostech s automatickým fotoaparátem, tzv fototrapem (česky fotopastí), který jsme využívali při sledování vypuštěných orlů skalních www.orelskalni.cz, jsme fototrapy vyzkoušeli i při sledování dalších druhů zvířat. Ke sledování jsme vybrali několik lokalit ve  [ více... ]

Leden v záchranné stanici

Přestože i loňský leden začal podobně jako letošní mrazem a sněhem, je současné počasí pro všechna zvířata, která si musí shánět potravu venku, přeci jen mimořádně zatěžující. Vysoká vrstva sněhu, přesahující 30 cm, „obohacená“ o  [ více... ]