Mladí orli už vyhlíží do volné přírody

Projekt „Návrat orla skalního do ČR“ již běží čtvrtým rokem. První mláďata byla vypuštěna v roce 2006. V letošním roce se na vypuštění připravuje samice „Lia“ , ta byla až do včerejšího dne v péči orlice Diny v naší záchranné stanici a samec Miko, který byl také v péči handicapované orlice, ale v Záchranné a rehabilitační stanici v Zazrivé na Slovensku.

V neděli byl samec převezen do stanice v Bartošovicích a hned pondělí 13.7. byli oba ptáci převezeni do vypouštěcího zařízení v Beskydech. Ve voliéře budou umístěni až do data vypuštění, které předpokládáme v první dekádě srpna. Obě mláďata zesílí, dospějí, dorostou jim péra a také zvládnou drobné přelety ve voliéře, která má rozměry 10x8x4m.

Ve chvíli, kdy byla mláďata dopravena k vypouštěcí voliéře, proletěla v blízkosti samice Izabela, vypuštěna v roce 2008.

Několik dnů před vypuštěním se ke dvěma mláďatům připojí orlice Hanka (vypuštěná v roce 2007 ) , která byla koncem března t.r. nalezena zraněná- popálená elektrickým proudem po dosednutí na sloup vysokého napětí. Hanku se podařilo vyléčit, můžeme konstatovat, že se stal malý zázrak, protože úspěšnost v takových případech je zcela minimální. Hanka je dnes ve velmi dobré kondici, zranění již nejsou patrná a v současné době probíhá závěrečná rehabilitaci před vypuštěním.

Jenom dvě mláďata k vypuštění jsou z toho důvodu, že letošní hnízdní sezóna u orlů skalních na Slovensku je velmi špatná. Vypadá to tak, že bude vyvedeno okolo 20 mláďat, což jenom 50% toho co je vyvedeno v „normálních“ letech. Řada orlích párů nehnízdí, v několika případech byly snůšky opuštěné nebo neoplozené. Tento rok je možná nejhorší za celé mnohaleté období kdy je populace tohoto dravce na Slovensku velmi podrobně monitorována. Jsme proto velmi vděčni i za tato dvě nádherná mláďata. Z hlediska realizace projektu je nesmírně důležité, že nedojde k přerušení vypouštění.

Samice Lia dostala jméno po vnučce spoluautora projektu Oty Závalského a samec Miko, který měl být původně Mášou (ale ze samice se nakonec „vyklubal“ samec 🙂 dostal jméno od slovenských kolegů, ti si vzpomněli na našeho současného ministra ŽP. Ten v dobách svého působení na České inspekci životního prostředí velmi intenzivně spolupracoval na ochraně orlů skalních na Slovensku.

Text: Petr Orel
Foto: Jan Kašinský
Video: Enrico Gombala