Orli skalní Isabela a Kysučan na fotografiích.

Mezi 11 a 18. lednem t.r. se nám podařilo získat několik desítek velmi zajímavých a poměrně kvalitních záběrů z tzv. foto trapu nainstalovaného na vypouštěcí lokalitě. Na snímcích je zachycena samice Isabela ( vypuštěná 8.8.2008) a samec Kysučan ( divoký samec orla skalního, kterého z největší pravděpodobností sledujeme na vypouštěcí lokalitě již od června 2006 ).

Jak už jsme několikrát informovali jde o cca 5-ti letého samce. Oba ptáci jsou spolu v intenzivním kontaktu a zdržují se v předmětném území, resp. v širším okolí. Ze záběrů je patrné, že u nich lze předpokládat vzájemné hlubší sympatie. Samozřejmě tento vztah nelze přeceňovat z hlediska úspěšnosti projektu, ale v každém případě je velmi povzbudivý a dodává všem zainteresovaným na projektu potřebný optimismus.

Text: Petr Orel
Foto: archiv stanice ČSOP Nový Jičín