Pracovní porada

16.12.2010 proběhla v pořadí již 5. pracovní porada k zhodnocení dosavadního průběhu projektu „Návrat orla skalního do ČR“. Přítomni byli zástupci všech přímo zainteresovaných organizací , ale také zástupci  AOPK Ostrava, KÚ MSK v Ostravě, VaFU v Brně, VLS s.p.- Divize Lipník n.B., zástupce medií  a další.

Právě referuje Ing.O.Závalský

Smyslem a cílem porady pak bylo podrobně referovat a současně prodiskutovat realizaci  projektu v roce 2010, nastínit jeho další záměry na rok 2011, ale i dlouhodobý výhled ochrany tohoto druhu v ČR.  O průběhu projektu na české straně referoval P.Orel, Ing.O.Závalský a Dr.L.Peške, práce související s projektem na Slovensku prezentoval  Ing.J.Korňan, kterého doplnil M.Macek.  Ing.P. Čolas  podal informaci o té části projektu, kterou zabezpečuje Zoologická zahrada v Ostravě.

Přednáší Ing.J.Korňan

Přednáší Dr.L.Peške 

V další části porady zazněla informace o připravovaném záchranném programu orla skalního ve smyslu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a přítomní byli požádáni o participaci a připomínkování tohoto materiálu.  Tak jako každý rok byl promítnut videodokument zachycující  průběh projektu v daném roce, jehož autorem je Ing.E.Gombala.

Úvodní slovo k videofilmu Ing.E.Gombala

Na téma analýzy DNA k sledování paternity orlů mořských promluvil Prof.I. Literák, přednosta Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat VaFU v Brně.

O analýze DNA u orlů mořských hovoří Prof.I. Literák

Část přítomných se nechala přemluvit ke společné fotografii

Formální část porady pak byla ukončena prohlídkou areálu záchranné stanice, kde jsme v těchto dnech ukončili náročnou dostavbu a rekonstrukce stávajících chovatelských i provozních objektů.

Fotka samce Kysučana nafocená pomocí fotopasti 4.12.2010.

Text: Petr Orel

Foto: Petr Orel