Návrat orla skalního do ČR 2018

Nadále věnujeme velkou pozornost našemu projektu „Návrat orla skalního do ČR“, který v této fázi zahrnuje především intenzivní monitoring a ochranu hnízdních teritorií. S podrobnou zprávou za uplynulý rok se můžete seznámit na
http://csopnj.cz/orel-skalni/prubeh-projektu/
V roce 2018 jsme úspěšné hnízdění orlů skalních nezaznamenali. V jednom případě došlo v průběhu inkubace k vážnému rušení ze strany sportovců věnujících se paraglidingu a v důsledku toho došlo k zachlazení snůšky a hnízdění bylo neúspěšné. U druhého páru, který sledujeme je mladá, ještě nedospělá samice a tak byly hnízdní projevy omezeny na zásnubní lety a stavbu a úpravu hnízda. Ke snůšce jako takové nedošlo. Zajímavá jsou v této souvislosti některá zjištění z Beskyd a radost nám dělá také hnízdění orlů skalních na Slovensku, která jsou již v řádu jednotek kilometrů od státní hranice. Na fotografiích pořízených s pomocí fotopastí představujeme dva páry orlů skalních, které, jak pevně doufáme, úspěšně zahnízdí v letošní sezóně ( na snímcích 505 a 636 je zachycen pár Libavá + Slávek, na snímcích 028 a 013 je samec Wabi a partnerka Oldřiška). Na dalším snímku(035) pořízeném z dronu je vidět opuštěnou orlí snůšku, ale také obě orlí hnízda vystavěná na jedné jedli bělokoré.