Nepochopitelné jednání

Na základě zjištění našeho kolegy a spolurealizátora projektu jsme 5. května 2015 podali České inspekci životního prostředí 
prostředí, oblastnímu inspektorátu v Brně, podnět ve věci porušení hnízdění sýčka obecného v areálu průmyslové 
zóny (PZ) v Holešově. Opakovaně byl správcem PZ upozorněn, že v jedné ze správních budov monitorujeme hnízdní 
výskyt sýčka obecného a že je nezbytné zachovat přístupný větrací otvor, kudy se sýčci k hnízdu dostávají.
Při kontrole bylo naopak zjištěno, že přístup byl sýčkům naopak zamezen, či omezen. Žádali jsme po odpovědných 
státních orgánů zjednání nápravy. Výsledek šetření ČIŽP na místě samém dne 10. 6. 2015 nám dal plně za pravdu 
a ve svém zjištění tento represivní orgán konstatuje porušení § 50 odst. 1 písm. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zahájení správního řízení.
Zatím nemáme žádnou zprávu o výsledku  správního řízení. Nicméně tento příklad ukazuje na poměrně neobvyklé, 
arogantní chování, nepochopení druhové  ochrany přírody a to iu tak nekonfliktního druhu, jakým bezesporu 
sýček obecný je.
Petr Orel
Foto: Karel Zvářal