Budky pro sýčky

Součástí aktivit v projektu bylo také vytipování vhodných míst pro instalaci budek a projednání souhlasu  s jejich umístěním s majiteli konkrétních nemovitostí. Bezesporu jedním ze základních problémů ohrožujících  populace je nedostatek vhodných a bezpečných hnízdních možností ve vztahu  [ více... ]

Včelojed „Šedý“ se konečně ozval!

Po více jak měsíci přišla lokace místa současného pobytu našeho včelojeda lesního, zvaného Šedý. Tento byl vypuštěn do volné přírody 16.června t.r., ve stáří 4 let. Poslední lokaci jsme měli z 13.10. kdy pobýval na  [ více... ]

Čáp Patrik je v Izraeli

Posledním místem, o kterém jsme informovali, že se zde zdržuje čáp Patrik při své cestě na zimoviště, bylo lokalita v Bulharsku. 25.10. již byl Patrik lokalizován v Turecku u města Kadikov, nedaleko Darnadelské úžiny. 26.10. již  [ více... ]

„Bílá“ káně měla štěstí v neštěstí

Koncem června t.r. byla do naší stanice přijata káně lesní, samice, popálená elektrickým proudem při dosednutí na sloup el. vedení na k.ú. Kujav, okr. Nový Jičín. To není nic tak mimořádného, bohužel se to stává  [ více... ]

Jak dopadl monitoring?

Monitoring sýčka obecného zahrnoval dle projektového záměru území o rozloze 6.294 km2, prakticky však probíhal na větším území, protože byly prověřovány podněty také mimo toto území. Na monitoringu sýčka obecného se podílely  čtyři pracovní skupiny, které jsme si pracovně nazvali  [ více... ]

Nepochopitelné jednání

Na základě zjištění našeho kolegy a spolurealizátora projektu jsme 5. května 2015 podali České inspekci životního prostředí  prostředí, oblastnímu inspektorátu v Brně, podnět ve věci porušení hnízdění sýčka obecného v areálu průmyslové  zóny (PZ) v Holešově. Opakovaně byl  [ více... ]

Čáp Patrik už zamířil na jihovýchod

Jak jsme vás informovali, 2.8. t.r. byla vypuštěna do volného letu první dvě mláďata čápa černého, přirozeně odchovaná trvale handicapovaným párem v našem zařízení. Samec Patrik dostal satelitní vysílačku a tak jeho pohyb můžeme podrobně sledovat.  [ více... ]

Zpět do volné přírody

V minulých dnech jsme začali s vypouštěním mláďat, která jsme do našeho zařízení přijali v průběhu května a června toho roku. Kapacita stanice byla a zůstává v letošním roce v tomto krizovém období téměř zcela  [ více... ]

Navštivte Pohádkové Poodří!

Milí človíčkové, jmenuji se Floriánek Všudybyl a rád bych vám představil své kamarády z Pohádkového Poodří. Od srpna je můžete navštívit i vy, spolu se svými rodiči. Najdete je na deseti místech turistické oblasti Poodří  [ více... ]

Stěhování medvěda

V minulém týdnu dorazila poslední ze dřevěných soch zvířat, kterými „oživujeme“ zahradní část Domu přírody Poodří. V rámci projektu příhraniční spolupráce SR-ČR  „Spolupráca záchranných stanic v oblasti biodiverzity a ekovýchovy“ byla řešena celá řada ochranářských  [ více... ]

Úspěšné vyhnízdění

Po loňské, neúspěšné hnízdní sezóně, můžeme v letošním roce konstatovat, že ta letošní se povedla. Divoký pár sýčků obecných hnízdící v areálu stanice vyvedl na počátku minulého týdne  všechna tři mláďata, která se v současné době pohybují a schovávají  [ více... ]

Stanice jede na plné obrátky

V těchto dnech je na stanici i v našem návštěvním středisku pěkně živo, často až přespříliš. Denně máme příjem 10 až 15 nových chovanců, většinou různě handicapovaných mláďat, s drobnými poraněními nebo třeba pokousaných od  [ více... ]

Na stanici je živo

Pozvolný náběh příjmů na začátku roku v posledních několika týdnech nabral vysoké tempo. Od 1.1.2015 do 31.5.2015 jsme přijali přesně 400 živočichů, přitom za posledních 11 květnových dnů (tj. od 20 do 31.5.15) jsme přijali 104  [ více... ]

Puštík bělavý navrácen zpět do přírody

V září loňského roku jsme během dvou dnů přijali do stanice dva puštíky bělavé, oba utrpěli fraktury končetin po střetu s dopravním prostředkem. V obou případech byla léčba časově náročná a následná rehabilitace trvala několik měsíců. Z  [ více... ]

Monitoring sýčků běží

Všechny tři týmy realizují monitoring na svém projektovém území a to s využitím záznamníků, provokujících nahrávek, ale také klasickou pochůzkou po terénu spojeném s poslechem a vizuálním pozorováním. Pečlivě se také prověřují všechny podněty občanů na možný výskyt  [ více... ]

Sokol stěhovavý vypuštěn zpět do volné přírody

Dne 16.2.2015 byl do záchranné stanice v Bartošovicích přijat vážně zraněný dospělý samec sokola stěhovavého, který byl nalezen v obci Paršovice, nedaleko Bystřice pod Hostýnem Bečvou. Traumatické zranění pravého křídla způsobené nárazem na pevnou překážku  [ více... ]

Projekt na záchranu sýčka obecného se rozběhl

  Projekt „Monitoring sýčka obecného na Moravě“ běží intenzivně od počátku roku 2015. V lednu proběhly dvě pracovní porady realizačního kolektivu, na kterých byl projekt podrobně diskutován, byla také dohodnuta přesná metodika monitoringu a řešeny související byrokratické a administrativní problémy. Řešené území  [ více... ]