„Bílá“ káně měla štěstí v neštěstí

Koncem června t.r. byla do naší stanice přijata káně lesní, samice, popálená elektrickým proudem při dosednutí na sloup el. vedení na k.ú. Kujav, okr. Nový Jičín. To není nic tak mimořádného, bohužel se to stává stále velmi často. Předmětná káně nás upoutala svým nezvyklým

Koncem června t.r. byla do naší stanice přijata káně lesní, samice, popálená elektrickým proudem při dosednutí na sloup el. vedení na k.ú. Kujav, okr. Nový Jičín. To není nic tak mimořádného, bohužel se to stává stále velmi často. Předmětná káně nás upoutala svým nezvyklým zbarvením peří, je hodně světlá, téměř bílá, nejde však o albína. Měla štěstí v neštěstí, byla nalezena těsně po úrazu, zranění způsobené elektrickým proudem poškodilo ohbí pravého křídla a pravý pařát. Nešlo však o fatální popáleninu a tak se díky včasně nasazené léčbě podařilo poraněné části těla zregenerovat.

 

„Bílá“ káně lesní při příjmu 21.6.2015

 

"Bílá" před vypuštěním do volné přírody

 

 

Po několika měsíční rehabilitaci byla v pondělí 26. 10. 2015 vypuštěna zpět do volné přírody, nedaleko místa nálezu.  Tato káně lesní v daném území i hnízdila, takže na jaře se určitě pokusíme zjistit, jestli se opět úspěšně zapojila do reprodukčního procesu. 

Zranění elektrickým proudem se jen velmi obtížně léčí, téměř v 99% jde o zranění, které si vyžádá u postiženého jedince trvalý handicap.

O tom, že se ani v tomto období nenudíme, svědčí počet příjmů našich pacientů ke konci měsíce října, je to 1450 exemplářů. Oproti minulému roku jde bohužel opět navýšení a to o cca 70 jedinců. V tomto období jsou to především ježci, kteří nemají potřebnou hmotnost pro zazimování. Naše kapacita je však v případě tohoto druhu určitě omezená, uvítáme proto, když se lidé dokáží sami o ježky postarat. V této souvislosti je potřeba určitě také vnímat a vzít v potaz, že všichni „podměreční“ ježci prostě nemohou přežít, jde o přirozenou selekci, kterou příroda bezesporu potřebuje. V případě záchrany těchto ježků jde spíše o jakousi humánní a etickou odpovědnost člověka za ty tisíce, mnohdy zcela zbytečně a nesmyslně přejetých ježků na našich silnicích.  

Díky značné fragmentaci naší krajiny, způsobené především hustou cestní sítí, přestává být tato pro řadu savců bohužel bezpečně prostupná a dochází tak i ke zcela nežádoucím izolacím populací jednotlivých druhů.  

 

Vydra říční přejetá v neděli 18.10.2015 na k.ú. Sedlnice, jeden z příkladů brovských ztrát v případě savců při střetech s automobilovou dopravou.

 

Finančně ani provozně nezažíváme jednoduché období, mimo jiné jsme se museli v letošním roce vyrovnat s výrazně zkrácenou finanční dotací od státu. Tato byla oproti loňskému roku nižší o 60%, což představuje částku 600 tis. Kč a to je značná částka v rozpočtu naší záchranné stanice. 

 

Text: Petr Orel

Foto: Petr Orel