Budky pro sýčky

Součástí aktivit v projektu bylo také vytipování vhodných míst pro instalaci budek a projednání souhlasu 
s jejich umístěním s majiteli konkrétních nemovitostí. Bezesporu jedním ze základních problémů ohrožujících 
populace je nedostatek vhodných a bezpečných hnízdních možností ve vztahu k přirozeným predátorům, 
především kuně skalní. Tohoto úkolu se realizátoři projektu plně zhostili.
V říjnu až listopadu, resp. do poloviny prosince, bylo celkem nainstalováno 203 ks budek (Ostravsko 35, 
Novojičínsko 33, Valašsko29 aZlínsko 106). Celkem bylo 300 ks vyrobených čtyř typů. Cílem nebylo jejich 
okamžité vyvěšení – další budky pro sýčky se postupně objeví na dalších lokalitách, které budou vyhodnoceny 
jako  perspektivní.
Petr Orel

Foto: Karel Zvářal, Patrik Molitor a archiv ZO ČSOP Nový Jičín-Bartošovice