Majka

Brouk na obrázku je majka. Jeden ze dvou nejhojnějších a velmi podobných
druhů (majka obecná nebo majka fialová), které můžete spatřit nejčastěji na
jaře, kdy pomalu kráčejí po zemi. Samička klade až 10 000 vajíček a malé
velmi pohyblivé larvy vylézají do květů, kde čekají na samotářské druhy
včel. Přichytí se na ně, nechají se odnést do hnízda a tam se živí vajíčky a
larvami včel. Vyvíjet se však mohou jen v hnízdech některých druhů,
zpravidla hnízdících v zemi. (Nikoli v úlech včel medonosných) Majky mají
typicky zkrácené krovky, které pokrývají jen část zadečku (jakoby se jim
srazily při praní  🙂  ). V nebezpečí vylučují jedovatý kantaridin.
Jedinec na snímku se procházel ve čtvrtek v areálu stanice.