Yveta

Představujeme jedno ze dvou letošních mláďat orla skalního úspěšně vyvedených na Moravě, resp. v ČR. Jde o samici Yvetu, která je ještě v poměrně úzkém kontaktu s rodičovským párem.  

Smrtící nástrahy

Dne 7. listopadu jsme přijali krahujce nalezeného v areálu Třineckých železáren, silně znečištěného ropnou látkou připomínající dehet. Je možné, že se pokusil ulovit nějakého drobného ptáka, který tam spadl dříve. Krahujec se bohužel snažil očistit zobákem, látku pozřel  [ více... ]

Vypouštění výrů

Tři výry velké jsme v pátek vypustili do volné přírody, šlo o exempláře, které jsme několik měsíců připravovali na život ve volnosti. Skončily jim tak „dobré časy“, tak říkáme období kdy jsou zvířata v naší péči a mají  [ více... ]

Den stromů

Ve čtvrtek 20. října si připomínáme „Den stromů“. Při této příležitosti jsme připravili v areálu Domu přírody na víkend 22. a 23. října malou výstavku „Bonsají“. Jde většinou o stromky pěstované poněkud neobvyklým způsobem. Návštěvníkům nabídneme v sobotu 22. 10.  [ více... ]

Bekasina otavní

V sobotu jsme do péče přijali zraněnou bekasinu otavní, je to ptačí druh, ke kterému se dostáváme poměrně vzácně. Jeho biotopem jsou především vlhké, podmáčené louky v okolí rybníků či vodních toků, živí se hlavně  [ více... ]

Projekt „Přírodní areál Koryta“ – Tisková zpráva

Naše organizace se zabývá ochranou a podporou biodiverzity nejen z hlediska provozování záchranné stanice či realizací projektů na podporu ohrožených druhů živočichů, ale také systematickou péčí o pozemky, které máme v majetku nebo dlouholetém pronájmu. K tomu účelu  [ více... ]

Lelek lesní

Lelek lesní je poněkud podivný pták nejen svým vzezřením, ale i způsobem života . Loví za šera a v noci létající hmyz do otevřeného zobáku. Ten umí neuvěřitelně roztáhnout a lidé věřili, že lelek večer upíjí  [ více... ]

Tůňky na Domorazu

Naše tůňky na Domorazu, vyhloubené již v době zahájení projektu "Návrat orla skalního" slouží již 18 let. Některé jsou vyhloubeny speciálně pro mloky, další pak pro čolky horské, kuňky žlutobřiché a skokany hnědé. Mimoto je využije spousta bezobratlých živočichů, např.  [ více... ]

Radegast den

V sobotu 27.8.2022 jsme na „Radegast dnu“ v Nošovicích převzali od „Radegastu“ symbolický šek ve výši 160.000,- Kč na realizaci našeho projektu pro zadržování dešťové vody. Celý projekt je rozpočtován na 260 tis., takže těch 160 tis od „Radegastu“  [ více... ]

Netopýr z Olšovce

V neděli 21.8. jsem dostali zprávu o netopýrovi, který se zatoulal v Olšovci u Hranic do krbových kamen v rodinném domku a nemohl najít cestu ven. Jednalo se o netopýra večerního, což je poměrně hojný, spíše  [ více... ]

Letošní mláďata

Letošní mláďata orlů skalních již opustila hnízda a tak velmi stručně rekapitulujeme letošní průběh hnízdění na jedné ze sledovaných lokalit, kde jsme poprvé měli nainstalovanou fotopast. Víme, že samice Oldřiška zasedla 16.3., mládě se narodilo 25.4.  [ více... ]

Výstava „Poodří očima dětí“

Od 1.8.2022 do 31.10.2022 u nás můžete vidět obzvláště zajímavou výstavu. Bude to výstava z výkresů dětí ze ZŠ v Bartošovicích na téma Poodří. Dětem se výkresy opravdu moc povedly a určitě stojí za shlédnutí. Navíc některé  [ více... ]

Kroužkování letošních mláďat

V polovině minulého měsíce jsme společně s kolegy ze Slovenska okroužkovali mláďata orlů skalních. Jedno hnízdění u monitorovaných párů je neúspěšné, samice trpělivě na snůšce seděla, nicméně mládě se nevylíhlo, resp. vejce se ztratilo. Důvod nám  [ více... ]

Rok netopýrů 2022

Letošní rok vyhlásil Český svaz ochránců přírody Rokem netopýrů. Navazuje tak na řadu tematických roků, které vyhlašuje od roku 2020. A proč letos zrovna netopýři? Rádi bychom upozornili na tyto pozoruhodné živočichy, kteří mají řadu zajímavých  [ více... ]

Pohledy do budek v expozici

Nabízíme dva pohledy do soukromí dvou druhů sov. Na snímcích je pohled do dvou budek v naši expozici živých zvířat. Budky jsou vybaveny zrcadlem a otvírací střechou, takže návštěvníci s doprovodem průvodce, mohou při troše štěstí vidět totéž  [ více... ]

Dotace z MSK

Dům přírody Poodří vám může díky dotaci ve výši 126.800,- Kč, poskytnuté Moravskoslezským krajem v dotačním programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro roky 2021/2022“, nabídnout další zajímavosti. Je to například poznávačka  [ více... ]

První orlíci se vyklubali!

Na jednom námi monitorovaném hnízdě orla skalního se již narodila mláďata, první pravděpodobně 1.5., jde o poměrně brzké líhnutí. Poprvé jsme zaznamenali u tohoto orlího páru dvoukusovou snůšku, hnízdí již čtvrtým rokem. Nicméně je více  [ více... ]

Den Země jsme oslavili jak se patří

Začalo to 22.4.2022 v Novém Jičíně na náměstí, kde si mohly děti u našeho stánku vyzkoušet odlévání různých stop zvířat. O víkendu jsme pak společně s návštěvníky Domu přírody Poodří vypustili 4 vyléčené živočichy: 2 poštolky obecné,  [ více... ]

Čapí rodinka

Jedním z viditelných známek jara ve stanici, je začátek hnízdění našich čápů bílých. Naši čápi nelétají, protože utrpěli v minulosti vážná poranění křídel. Na druhou stranu se nemusí unavovat dlouhými cestami na zimoviště a zpět a v době, kdy  [ více... ]

Jezevčí miminka

Z jezevčích miminek už jsou docela cvalíci, váží cca 1,5 kg a už vypadají skoro jako jezevci. Už se tak i chovají a stihnou si z denního, i nočního "příbytku" udělat během pár minut "kůlničku  [ více... ]

cc

Všechny tři páry orlů skalních, které monitorujeme, už mají snůšky a probíhá inkubace. První vejce byla snesena v druhé polovině měsíce března, takže je předpoklad, že koncem dubna, nejpozději na počátku května se budou líhnout mláďata.  [ více... ]

Přednáška na téma „Mláďata v přírodě“

V sobotu 9.4.2022 od 17:00 hod. se bude  ve víceúčelovém sále v Domě přírody Poodří konat přednáška na téma „Mláďata v přírodě“. Jak již název napovídá, tak přednáška bude zaměřená na různé druhy mláďat v přírodě – jaké mají  [ více... ]