Mláďata sov

Včera v odpoledních hodinách jsme na jablunkovsku vypustili 4 loňská mláďata sovy pálené, mláďata z druhého, pozdního hnízdění. Během zimních měsíců se připravovala na život ve volnosti. Jako lokalita k vypuštění bylo vybráno místo kde v minulosti tento druh sovy hnízdil. Aby si zvykla na nové prostředí budou ještě 10 dní pobývat v rozlehlé hospodářské budově, kde mají již možnost lovit drobné myšovité hlodavce, ale současně ještě budou přikrmována a sledována. Na vypouštěcí lokalitě mají instalovanou bezpečnou hnízdní budku. Čas ukáže jestli nové působiště natrvalo obsadí.