Slavíme narozeniny DPP

Dům přírody Poodří – již 10 let je tady pro vás! Dne 17.5.2014 jsme slavnostně zahájili provoz nově vybudovaného návštěvnického střediska Domu přírody Poodří (DPP). Od té doby prošel DPP mnoha doplněními a vylepšeními tak,  [ více... ]

mladé veverky

První mladé veverky, které již delší dobu nejsou na mléku, připravujeme na život ve volné přírodě. Jsou umístěny v poměrně prostorné voliéře, kde jsou naváděny na přirozenou potravu, kterou si musejí vyhledávat. Zhruba měsíc si  [ více... ]

čapí snůška

Zatímco naši čápi bílí mají plnou, čtyřkusovou snůšku a již delší čas pečlivě inkubují, tak náš handicapovaný pár čápů černých, resp. samice z tohoto páru snesla první vejce dnes ráno.  Tento pár funguje teprve od loňského  [ více... ]

Vypuštění

Na stanici je pořád velký pohyb zvířat, v těchto dnech jsme přistoupili k vypuštění lelka lesního, který byl v držení od počátku září loňského roku. Přišel k nám s ochrnutými spodními končetinami, příčina nám nebyla známa a jeho léčba a  [ více... ]

Tisková zpráva

Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje, mohl být realizován projekt „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“. Realizace probíhala v období 9/23 – 3/24. V rámci tohoto projektu byla provedeny nutné  výměny uhnilých trámů a dalších dřevěných částí  [ více... ]

Vypuštěná samice luňáka

V pátek jsme po téměř ročním léčení a rehabilitaci vypustili samici luňáka červeného. Přišla k nám v kritickém stavu, zcela vysílená a opakovaně dostala nitrožilní výživu. Měla traumatické zranění a silně poškozené opeření následkem postřelení. Léčení si tedy vyžádalo  [ více... ]

Čapí vejce

Náš trvale handicapovaný pár čápů bílých se již „vrhnul“ na hnízdění, oproti párům v přírodě o několik týdnů dříve. První vajíčko samice snesla ve sváteční pondělí a druhé 3.dubna a brzy přibude zřejmě třetí. Jde  [ více... ]

Veverky

Momentálně máme v péči 12 mláďat veverek různého stáří a o to je jejich odchov časově i logisticky náročnější. Ne všechny přijaté veverky se nám podařilo zachránit, některá měla po traumatických zážitcích po setkání s  [ více... ]

Mláďata sov

Včera v odpoledních hodinách jsme na jablunkovsku vypustili 4 loňská mláďata sovy pálené, mláďata z druhého, pozdního hnízdění. Během zimních měsíců se připravovala na život ve volnosti. Jako lokalita k vypuštění bylo vybráno místo kde v minulosti tento druh sovy hnízdil.  [ více... ]

Otevření DPP

Už se to blíží!!! Již toto pondělí 1.4.2024! Co bude toto pondělí? Ano, bude „apríl“, takže můžete někoho nachytat, jasně bude den ptactva, a ano bude velikonoční pondělí, ale hlavně….zahajujeme sezonu našeho návštěvnického střediska Dům  [ více... ]

Brigádnice z Moneta Money Bank

Dnes 21.3.2024 nám přišlo na pomoc 7 usměvavých, pohodových a pracovitých děvčat ze společnosti MONETA Money Banka, a.s.. Vyšlo jim nádherné jarní počasí, takže se mohly věnovat především natírání – a že ho u nás  [ více... ]

Období mláďat

Máme půlku března. Nad ránem se sice ještě občas objevují mrazíky, ale to nic nemění na tom, že „období mláďat“ začíná. Na fotkách je první letošní veveřátko. Je ještě slepé, ale nemá žádné viditelné poranění,  [ více... ]

návštěva

Ve čtvrtek v minulém týdnu jsme byli poctěni návštěvou pana hraběte Jana Nepomuk Podstatského z Lichtenštejna, potomka Jana Josefa hraběte Podstatského z Prusovic. Tento šlechtic nechal v roce 1737 postavit faru v Bartošovicích jako velmi  [ více... ]

Sokol stěhovavý

Péče o samce sokola stěhovavého, kterého jsme přijali 29. listopadu loňského roku pokročila, jeho intenzivní léčba skončila a sokola jsme z léčebného boxu přesunuli do prostornější voliéry, kde již může začít rehabilitovat.  Předmětný exemplář byl postřelen  [ více... ]

Orli skalní v roce 2023

Projekt „Návrat orla skalního do ČR“ běží nadále, resp. jeho některé aktivity spojené se sledováním a ochranou hnízdních lokalit. Monitoring orlů skalních probíhal v průběhu celého loňského roku, zájmové lokality byly navštěvovány pravidelně, bylo uskutečněno více  [ více... ]

Sbírka Vánočního městečka v Bělském lese

Městský obvod Ostrava-Jih se rozhodl potěšit své obyvatelé světelnými zvířaty, a tím podpořit ty naše živé v záchranné stanici. Ve sbírce Vánočního městečka v Bělském lese se podařilo vybrat, na dobrovolném vstupném, celkem 𝟮𝟳𝟭 𝟰𝟴𝟰  [ více... ]

Zhodnocení příjmu živočichů v roce 2023 – tisková zpráva

V roce 2023 jsme přijali celkem 2307 živočichů. To je o 174 více než v roce 2022. Z toho z území MSK bylo rekordních 2074 ex., zástupci 120 druhů. Moravskoslezský kraj tvoří podstatnou část „našeho“ území, ale také je naším nejvýznamnějším  [ více... ]