Monitoring sýčků běží

Všechny tři týmy realizují monitoring na svém projektovém území a to s využitím záznamníků,
provokujících nahrávek, ale také klasickou pochůzkou po terénu spojeném s poslechem a vizuálním
pozorováním. Pečlivě se také prověřují všechny podněty občanů na možný výskyt sýčků obecných.
Nicméně tak, jak jsme předpokládali, velká většina těchto informací je mylných. Vzhledem k nesmírně
obtížnému monitorování daného druhu, stojí ale každé sdělení za prověření. Několik pozitivních zpráv již
máme, což dokládají přiložené fotografie. Je před námi ještě mnoho hodin práce v terénu, ale také
zdlouhavého a nezáživného vyhodnocování hlasových záznamů z terénu.
Petr Orel
Foto:  archiv ZO ČSOP Nový Jičín-Bartošovice