Návrat čápů

V pondělí 7.3. jsme přesunuli naše čápy ze zimního azylu zpět do safari –
expozice. Bez váhání obsadili své staré místo a radost z návratu dokládají
duetovým klapáním zobáky. Hned taky začali stavět nové hnízdo.