návštěva

Ve čtvrtek v minulém týdnu jsme byli poctěni návštěvou pana hraběte Jana Nepomuk Podstatského z Lichtenštejna, potomka Jana Josefa hraběte Podstatského z Prusovic. Tento šlechtic nechal v roce 1737 postavit faru v Bartošovicích jako velmi výstavnou barokní budovu. Tedy ten objekt, který vlastníme a kde máme v současné době umístěnou expoziční část našeho návštěvnického střediska a další potřebné zázemí pro naši organizaci. Pana hraběte doprovázel jeho syn Michale- Johannes a návštěvu nejen u nás, ale také zámku v Bartošovicích, zprostředkoval kastelán zámku Kunín pan Dr. Jaroslav Zezulčík se svou kolegyní Natálií Minarčíkovou. Pan hrabě si budovu prohlédl a se zájmem si zalistoval v poměrně obsáhlé nálezové zprávě týkající se stavebně historického průzkumu tohoto památkově chráněného objektu, kterou jsme nechali vypracovat. Samozřejmě nás velmi potěšilo, že ocenil náš přístup k rekonstrukci této budovy, kdy jsme se snažili vrátit její vzhled do původní podoby a dlužno dodat, že on sám si je velmi dobře vědom všech úskalí takové rozsáhlé opravy. Pan hrabě je renesanční člověk a jeho návštěva nás velmi potěšila a tak trochu „vytrhla“ z každodenního pracovního režimu 🙂