cc

Všechny tři páry orlů skalních, které monitorujeme, už mají snůšky a probíhá inkubace. První vejce byla snesena v druhé polovině měsíce března, takže je předpoklad, že koncem dubna, nejpozději na počátku května se budou líhnout mláďata. Všechny tři páry jsou v pořádku, pokud můžeme soudit tak ve velmi dobré kondici. Jeden pár intenzivně sledujeme s pomocí nainstalovaných fotopastí, takže máme poměrně dokonalý přehled o dění na hnízdě. Ve druhém případě nám takovýto monitoring nevyšel, fotopasti museli být nainstalované ještě před snůškou, abychom nerušili hnízdění. Předmětný pár sice loňské hnízdo upravil, vyzdobil, ale současně stavěl hnízdo na lokalitě vzdálené cca 1 km, takže naše snažení se v tomto případě minulo účinkem. Pozitivní je, že si tento pár vystavěl hnízdo na bezpečnější lokalitě. U třetího páru nešlo z technických důvodů fotopasti vůbec naistalovat. Všechny hnízdní teritoria jsou také „ošetřeny“ z hlediska rušení, jsou pozastaveny lesnické práce a další možné negativní aktivity. Velmi si ceníme pozitivního přístupu správců pozemků a děkujeme jim.  Pohyb dvou loňských mláďat jsme sledovali do konce minulého roku, pak nožní vysílačky, které měli připevněny, přestaly fungovat. Třetí mládě jsme mohli sledovat až do konce února t.r.. V současné době jsou loňská mláďata na tzv. potulce, tj. toulají se v širším okolí, řádově jde i o stovky kilometrů, ale je to individuální.  Prověřovali jsme další možné lokality výskytu tohoto majestátního dravce, ale na žádném z těchto míst se nám nepodařilo potvrdit stálý výskyt orla skalního.