Orli skalní v roce 2023

Projekt „Návrat orla skalního do ČR“ běží nadále, resp. jeho některé aktivity spojené se sledováním a ochranou hnízdních lokalit. Monitoring orlů skalních probíhal v průběhu celého loňského roku, zájmové lokality byly navštěvovány pravidelně, bylo uskutečněno více než 40 terénních šetření. Monitoring byl prováděn ve vybraných lokalitách Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Na projektu se podílel kolektiv pracovníků naší organizace a externí spolupracovníci. Projekt probíhá nadále v úzké spolupráci s pracovníky státní ochrany přírody Slovenské republiky, resp. Skupinou pro výzkum a ochranu orla skalního na Slovensku a Záchrannou stanicí a Ekocentrem v Zázrivé. Na projektu dále participuje také ZOO Ostrava. Loňská hnízdní sezóna nebyla příliš úspěšná, jeden orlí pár nezahnídil, resp. upravil a vyzdobil hnízdo, ale ke snůšce již nedošlo, u druhého páru jsme při kontrole zjistili neoplozenou snůšku. U třetího páru se mládě z hnízda z nám neznámých důvodů ztratilo. Čtvrtý sledovaný pár orlů skalních vyvedl úspěšně mládě, údajů z této lokality máme však velmi málo. V případě posledního,  pátého páru, o kterém máme jasnější povědomí, se nepodařilo z časových a personálních důvodů hnízdo dohledat, nicméně tento pár byl na konci léta pozorován při kroužení i s mládětem.  Předpokládáme, že v uplynulém roce byly na Moravě vyvedena úspěšně dvě mláďata orla skalního.

V současné době se dle možností věnujeme opět monitoringu, zjišťujeme zda jsou orli na hnízdních lokalitách v pořádku. Zatím to můžeme potvrdit na dvou lokalitách, kde se nám je podařilo zachytit na fotopastech.

samice Tonička a samec Karel- tento pár evidujeme od roku 2019
samice Tonička a samec Karel- tento pár evidujeme od roku 2019
samec Wabi a samice Oldřiška- hnízdní teritorium je obsazeno už 10 let
samec Wabi a samice Oldřiška- hnízdní teritorium je obsazeno už 10 let