Překvapení v budce

Na začátku listopadu jsme provedli výměnu starých budek pro sýčky, umístěných v areálu záchranné stanice.

Budku umístěnou na severozápadní stěně seníku sýčci sice navštěvovali, ale nikdy během minulých let

v ní nehnízdili. Dokladem návštěv byly zbytky potravy, vývržky a vypadlá pírka sýčků. Před sejmutím budky 
byla 2. 11. 2016 provedena poslední kontrola a v budce byl přistižen sýček. Díky kroužku jsme zjistili, že se vylíhl
ve vedlejší budce v roce 2013 a dne 25. 6. 2013 byl jako cca třítýdenní mládě okroužkován.
Toto pozoruhodné zjištění dokládá, že sýčci mohou být velmi pevně kladení na místo narození a že dlouhodobě
přežívají. Tento konkrétní sýček už žije v okolí místa narození více než 3 roky. Od data kroužkování do dat
odchytu uplynulo 1226 dnů – tj.: 3 roky 5 měsíců a 10 dnů.
O průběhu hnízdění sýčků v roce 2013 se můžete dočíst na našem webu zde:
Další pozitivní zprávou z letošního roku je, že prokazatelně došlo k úspěšnému hnízdění a vyvedení mláďat sýčka
obecného na námi jediná evidovaná lokalita na správním území Valašského Meziříčí, obce s rozšířenou působností.
Jan Kašinský

Vážení příznivci sýčka.
Máte-li zájem sýčka podporovat a chcete-li sýčkům usnadnit život ve vašem okolí, můžete si nás u nás zdarma
vyzvednout budku.
Podmínkou je předchozí konzultace týkající se vhodnosti lokality a způsobu umístění budky. S ohledem na riziko
ohrožení, ale i dospělých ptáků kunami a toulavými kočkami, je nutné umístit budku na stěnu budovy,
nikoli na strom.
Vzhled budky a příklad jejího umístění vidíte na přiloženém obrázku.
Kontakty pro konzultace: kasinsky@cspnj.cz , tel.: +420 723 648 759, Jan Kašinský