Překvapení v budce

Na začátku listopadu jsme provedli výměnu starých budek pro sýčky, umístěných v areálu záchranné stanice.
Budku umístěnou na severozápadní stěně seníku sýčci sice občas navštěvovali, ale nikdy během minulých let v ní nehnízdili. Dokladem návštěv byly zbytky potravy, vývržky a vypadlá pírka sýčků. Před sejmutím budky byla 2. 11. 2016 provedena poslední kontrola a v budce byl přistižen sýček. Díky kroužku jsme zjistili, že se vylíhl ve vedlejší budce v roce 2013 a dne 25. 6. 2013 byl jako cca třítýdenní mládě okroužkován.
Toto pozoruhodné zjištění dokládá, že sýčci mohou být velmi pevně vázaní na místo narození a že dlouhodobě přežívají. Tento konkrétní sýček už žije v okolí místa narození více než 3 roky. Od data kroužkování do data odchytu uplynulo 1226 dnů – tj.: 3 roky 5 měsíců a 10 dnů.
O průběhu hnízdění sýčků v roce 2013 se můžete dočíst na našem webu zde: http://csopnj.cz/aktuality/sycci-hnizdi-uspesne-take-v-letosnim-roce/ 
Další pozitivní zprávou z letošního roku je, že prokazatelně došlo k úspěšnému hnízdění a vyvedení mláďat sýčka obecného na námi jediné evidované lokalitě na správním území Valašského Meziříčí, obce s rozšířenou působností.
Jan Kašinský