Příjmy

Ani začátek roku není na stanici nijak klidný, takový klid před bouří. Od počátku roku jsme přijali celkem 85 pacientů (zastoupeno je 35 druhů ! ), v největším počtu to byli ježci západní, většinou z toho důvodu, že byli lidmi, či jejich mazlíčky vyrušeni z hibernace. Poměrně velký počet je kání lesních (10 ex.), krahujců obecných (6 ex.) či puštíků obecných (6 ex). Důvody těchto příjmů jsou především traumatická zranění – úrazy, způsobené nárazem do různých překážek, ale také vysílení organismu z nedostatku potravy, což má často vedlejší efekt ve formě bakteriálních infekcí či vážné problémy s namnoženými vnitřními parazity.
Přijali jsme také dospělou samici sokola stěhovaného, bohužel se k nám dostala velmi pozdě, její zdravotní stav byl již fatální a v současné době čekáme na výsledek pitvy. Zranění neslučitelné s životem měl také výr velký, který utrpěl těžké popáleniny obou dolních končetin na podpěrném sloupu el. vedení. Zaznamenali jsme také příjem káně lesní ruské, jde podruh káně lesní, která utrpěla luxaci loketního kloubu levého křídla. Byla neprodleně operována, ale jde o velmi komplikované zranění, které vyžaduje okamžitý zákrok. Bohužel neovlivníme, kdy se k nám takto zraněný exemplář po úrazu dostane. V současné době probíhá rehabilitace křídla a je velmi těžké predikovat další vývoj, resp. zda bude káně ještě schopna letu 🙁

Naše záchranná stanice také participovala na zásahu – zabavení několika desítek zvířat držených ve zcela nevhodných zoohygienických podmínkách u chovatele- sokolníka ve východních Čechách a převzali v této souvislosti do dočasné péče 10 zadržených zvířat.