Projekt na záchranu sýčka obecného se rozběhl

 

Projekt „Monitoring sýčka obecného na Moravě“ běží intenzivně od počátku roku 2015. V lednu
proběhly dvě pracovní porady realizačního kolektivu, na kterých byl projekt podrobně diskutován,
byla také dohodnuta přesná metodika monitoringu a řešeny související byrokratické a administrativní
problémy. Řešené území je rozdělené na 4 části, každý tým má k dispozici potřebnou techniku
( záznamníky k nahrávání hlasových projevů, fotopast, atd.). 
Od února běží vlastní monitoring sýčka, byl vydán a distribuován informační leták pro veřejnost,
běží také výroba budek pro sýčka a to ve třech variantách. V rámci publicity projektu byla také
zajištěna výroba propagačních předmětů projektu. 28.1.2015 proběhla k zahájení projektu tisková
konference za velké účasti médií, informace o projektu proběhla následně na ČT 1, TV Polar,
v tištěných i elektronických mediích.
Petr Orel

Foto: archiv ZO ČSOP Nový jičín-Bartošovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project to rescue Little Owl in progress

The project called „Little Owl Monitoring in Moravia“ has been intensively in progress since the beginning of 2015.
The studied area is divided into 4 parts, all necessary equipment is available (recorders
to record vocal sounds, phototraps, etc.).
This project has also been distributed to public at leaflets since February.

Petr Orel

Photo: archive ZO ČSOP Nový Jičín-Bartošovice