Puštík bělavý navrácen zpět do přírody

V září loňského roku jsme během dvou dnů přijali do stanice dva puštíky

bělavé, oba utrpěli fraktury končetin po střetu s dopravním prostředkem.

V obou případech byla léčba časově náročná a následná rehabilitace

trvala

několik měsíců. Z krevních testů nám vyšlo

V září loňského roku jsme během dvou dnů přijali do stanice dva puštíky bělavé, oba utrpěli fraktury končetin po střetu s dopravním prostředkem. V obou případech byla léčba časově náročná a následná rehabilitace trvala

několik měsíců. Z krevních testů nám vyšlo, že jde o samce a samici. Zatímco u samice se podařila rekonstrukce zlomené pažní kosti stoprocentně, u samce tomu tak nebylo, u něj byla fraktura vícečetná a návrat do přírody není

možný, zůstává v trvalé péči. Ve středu 29.4. t.r, byla samice vypuštěna do volné přírody v oblasti Veřovských vrchů. Vypuštění se zúčastnili zástupci Lesní správy Rožnov p.R. , Lesy ČR, s.p., Správy CHKO Beskydy a zástupci medií.

 

Instalace vysílačky

 

Fotografie zachycující dění při vypouštění

 

 

 

 

Samice puštíka bělavého má nainstalovanou radiovou vysílačku a budeme ji několik měsíců monitorovat. Puštík bělavý je zařazený mezi zvláště chráněné živočichy, stabilní populace je pouze v Beskydech, uvádí se okolo 20 až 30 párů. V minulých letech byl reintrodukován na Šumavě. Je výrazně větší než puštík obecný, má charakteristický hlas, výrazným znakem jsou pak poměrně dlouhá ocasní péra. Je vázaný na horské lesní komplexy, vyhledává staré bučiny a porosty pralesního charakteru.

 

 

 

 

 

 

Text: P.Orel

Foto: M.Orlová