Savec a brouček

Mnohdy si představujeme, že hmyz je v porovnání s dospělým savcem jen něco nepatrného. Že to tak nemusí být, dokazuje snímek dospělého netopýra, společně se samicí nosorožíka kapucínka.

Netopýr na snímku je jeden ze čtyř druhů rodu Pipistrellus, pravděpodobně netopýr hvízdavý. ZDE

Od netopýra nejmenšího ho lze spolehlivě odlišit jen pomocí genetické analýzy anebo podle hlasu v ultrazvukové oblasti. Délka těla těchto netopýrů se pohybuje mezi 36 – 51 mm. ZDE

Nosorožík kapucínek je brouk s délkou těla 20 – 43 mm. ZDE Největší jedinci nosorožíků mohou být tedy větší, než nejmenší netopýři. Larva nosorožíka může být dlouhá až 100 mm.

Larvy žijí v rozkládající se rostlinné hmotě – pařezech, hromadách rozkládající se štěpky, listí, pilinách nebo ve starém kompostě.