Smrtící nástrahy

Dne 7. listopadu jsme přijali krahujce nalezeného v areálu Třineckých železáren, silně znečištěného ropnou látkou připomínající dehet. Je možné, že se pokusil ulovit nějakého drobného ptáka, který tam spadl dříve. Krahujec se bohužel snažil očistit zobákem, látku pozřel a na následky otravy uhynul.
Podobná situace nastala v roce 2020, kdy jsme přijali puštíka uvázlého v lepivé látce vytékající z plechovky, pohozené v lese. Puštík ještě svíral v pařátech přilepenou myš. Toho se po roce podařilo vypustit.
Dalším přetrvávajícím rizikem zůstávají elektrovody, jak o tom svědčí káně lesní přijatá 28.11. po zásahu elektrickým proudem. Pravé křídlo je bohužel zcela odumřelé a káně nikdy nevzlétne.