Statistika za 1 pololetí 2022

Za prvních 6 měsíců letošního roku jsme přijali 902 živočichů. To je o 230 méně než v roce 2021. Největší záporné rozdíly jsou u kachen divokých (64 v roce 2021/10 v roce 2022 = -54) a netopýrů hvízdavých (62/8 = -54), dále poštolek obecných (90/62 = -28), kání lesních (46/19 = -27), netopýrů velkých (20/1 =-19), drozdů zpěvných (23/6 = -17), rehků domácích ( 15/3 = -12) a veverek obecných (58/47 = -11) Dá se říct, že jsme letos neřešili žádnou velkou kolonii netopýrů. U veverek se mohla projevit loňská neúroda žaludů a u lovců malých savců (poštolka, puštík, káně lesní), pak nízké stavy hrabošů. Naopak přibylo kosů černých (55/80 = +25), ježků východních (27/43 =+16) a zajíců polních (77/91 = +14). U kosů jde zřejmě o projev obnovy populace po nedávném poklesu připisovanému infekci afrického viru Usutu a u zajíců pokračující trend osídlování měst a následně častější případy napadení mláďat kočkou nebo psem a rovněž zbytečně odebrání nalezených mláďat lidmi.

Ještě malý nástin toho, jak také na naší stanici dopadá zdražení PHM. Během června 2021 (v roce 2022 to bylo cca totožné), jsme najezdili pro zvířata a krmení celkem 6700 km. Když si spočítáme průměrnou spotřebu na 100 km a vezmeme v potaz, že v roce 2021 jsme kupovali naftu za 27,90 Kč a letos nás stojí 47,90 Kč, tak nás PHM za letošní červen stálo o 7240,- Kč více než v roce 2021. Když si to takhle spočítáme vypadá to strašidelně. Musíme doufat, že nebude ještě hůře.