Stěhování medvěda

V minulém týdnu dorazila poslední ze dřevěných soch zvířat, kterými

„oživujeme“ zahradní část Domu přírody Poodří. V rámci projektu

příhraniční spolupráce SR-ČR  „Spolupráca záchranných stanic v oblasti

biodiverzity a ekovýchovy“ byla řešena celá řada ochranářských i

ekovýchovných

 

V minulém týdnu dorazila poslední ze dřevěných soch zvířat, kterými „oživujeme“ zahradní část Domu přírody Poodří. V rámci projektu příhraniční spolupráce SR-ČR  „Spolupráca záchranných stanic v oblasti biodiverzity a ekovýchovy“ byla řešena celá řada ochranářských i ekovýchovných aktivit.

 

 

Drobeček nám dal poněkud zabrat, nicméně již stojí a stal se dominantou, která zve návštěvníky do našeho návštěvnického střediska.

Text: P.Orel

Foto: M.Orlová