Tisková zpráva – statistika příjmů živočichů za rok 2021

V roce 2021 jsme přijali 2365 živočichů 113 druhů. Ve srovnání s rokem 2020, to je o 35 zvířat více.  Z toho bylo 928 savců 223 druhů, ptáků 1421 ex., 85 druhů, 15 plazů, 4 druhy., jednoho obojživelníka. Nejčastěji přijímanými druhy jsou: ježek západní (443), poštolka obecná (218), rorýs obecný (150), zajíc polní (104), kos černý (90), ježek východní (80), netopýr hvízdavý (78), holub hřivnáč (74), káně lesní (72), veverka obecná (68), kachna divoká 66. Těchto 11 druhů tvoří 61 % všech příjmů.

Nejvíce příjmů, ale také největší finanční podpora byla tradičně z MSK. Čísla zahrnující pouze Moravskoslezský kraj, vypadají následovně: Celkem 2119 živočichů 107 druhů. Z toho bylo 850 savců 22 druhů, ptáků 1254 ex., 81 druhů, 14 plazů, 4 druhy., jeden obojživelník. Nejčastěji přijímanými druhy jsou: ježek západní (396), poštolka obecná (198), rorýs obecný (137), zajíc polní (103), kos černý (82), netopýr hvízdavý (78), ježek východní 72, holub hřivnáč 72, kachna divoká 64, káně lesní (61), veverka obecná (55). Těchto 11 druhů tvoří 62,2 % všech příjmů.

Na jedné straně došlo k výraznému poklesu počtu ježků západních (-55), poštolek, (-32), rehků domácích (-34), kalousů ušatých (-27), na druhé straně přibylo ježků východních (+33), kachen divokých (+32), kosů černých (+31), netopýrů hvízdavých (+28), zajíců polních (+27), holubů hřivnáčů (+26).

Podrobný rozbor statistiky bude součásti naší výroční zprávy za rok 2021.

Děkujeme tímto všem donátorům, díky kterým jsme mohli zvířatům pomáhat a mnohé vrátit zpět do přírody.