Tůňky na Domorazu

Naše tůňky na Domorazu, vyhloubené již v době zahájení projektu „Návrat orla skalního“ slouží již 18 let. Některé jsou vyhloubeny speciálně pro mloky, další pak pro čolky horské, kuňky žlutobřiché a skokany hnědé. Mimoto je využije spousta bezobratlých živočichů, např. vážky a potápníci. Slouží i jako napajedla a koupadla pro veškerou zvěř a ptactvo.

 Jediným jejich problémem je, že po několika letech se zanesou zeminou přinesenou zejména prudkými dešti a je třeba je znovu pročistit.

A právě v neděli 11. září jsme uskutečnili brigádu, při které jsme znovu pročistili jak tůňku pro mloky, tak zejména nejpoužívanější tůň pro čolky a skokany. Byl vytvořen prostor pro zhruba 2 500 litrů vody. Takovéto množství bude opět sloužit řadu let, např. pro tisíce larev čolků horských a desítky tisíc pulců skokanů hnědých každoročně. Taková ochranářská práce potěší. Jenom nás vždy při návštěvě této lokality, kterou jsme si vybrali k vypouštění mláďat orla skalního v rámci výše zmíněného projektu, velmi zamrzí, že se nepodařilo  v této lokalitě udržet první pár orlů skalních. Ten zde vytvořil a zahnízdil už v roce 2012. Měli jsme z toho tehdy nesmírnou radost, byl to velký úspěch projektu, který však vzal brzo za své. Celý pár zmizel krátce z kraje toho roku, držel teritorium, upravil si hnízdo a najednou se propadl do země. Nebylo jiné vysvětlení než zásah člověka, zástřel jednoho či obou jedinců, někde na katastru Mořkova. Donesly se nám i hospodské řeči, které toto vysvětlení jenom potvrzovaly. Byla tak zmarněna obrovská práce, čas, ale i peníze. Ale to už je řadu let zpět, naštěstí na jiných lokalitách na Moravě jsou orli skalní úspěšní a jsou respektováni myslivci se skutečným vztahem k přírodě.