Vypuštěná samice luňáka

V pátek jsme po téměř ročním léčení a rehabilitaci vypustili samici luňáka červeného. Přišla k nám v kritickém stavu, zcela vysílená a opakovaně dostala nitrožilní výživu. Měla traumatické zranění a silně poškozené opeření následkem postřelení. Léčení si tedy vyžádalo dlouhý čas, také z toho důvodu, že samice musela vyměnit velkou část svého opeření. Z pořízeného videa z vypuštění je nicméně patrné, že ta péče stála za to. Luňák byl označen vysílačem jako součást projektu Life Eurokite, který vede Rainer Raab. Rozsáhlý projekt si klade za cíl mezinárodní spolupráci při ochraně luňáků červených především identifikací příčin mortality spojené s lidmi a jejím snižováním (ilegální střílení, otravy, úhyny na el. vedeních). V tomto okamžiku se pohybuje u Nového Jičína v oblasti Libotína.