Vypuštění

Na stanici je pořád velký pohyb zvířat, v těchto dnech jsme přistoupili k vypuštění lelka lesního, který byl v držení od počátku září loňského roku. Přišel k nám s ochrnutými spodními končetinami, příčina nám nebyla známa a jeho léčba a rehabilitace si vyžádala několik měsíců. Považujeme to za chovatelský úspěch. S jeho vypuštěním jsme čekali až se objeví první jedinci toho druhu na území ČR, kvůli abnormálně teplému počasí jsme naštěstí nemuseli čekat dlouho. Úspěšně jsme také zrehabilitovali dalšího ze čtyř v loňském roce přijatých puštíků bělavých. Samozřejmě také průběžně  vypouštíme ježky, kteří u nás přezimovali.