Záchranná stanice Bartošovice v roce 2014 aneb trošku statistiky

Uplynulý rok 2014 byl z hlediska příjmů do záchranné stanice opět rekordní, celkem jsme přijali 1562 zraněných

nebo jinak handicapovaných zvířat (zástupce 108 druhů), z toho bylo

volně žijících živočichů 1506. Zbytek připadá na poštovní holuby, holuby

věžáky a na nepůvodní

Uplynulý rok 2014 byl z hlediska příjmů do záchranné stanice opět rekordní, celkem jsme přijali 1562 zraněných nebo jinak handicapovaných zvířat (zástupce 108 druhů), z toho bylo volně žijících živočichů 1506. Zbytek připadá na poštovní holuby, holuby věžáky a na nepůvodní nebo exotické druhy. Druhové složení se od předešlých let nijak významně neodlišuje. Šest druhů tvoří více jak polovinu všech příjmů ( 51.9%). Je to ježek západní (341 exemplářů), poštolka obecná (134 ex.), netopýr pestrý (110 ex.), rorýs obecný ( 92 ex.), kos černý ( 54 ex.) a zajíc polní ( 53 ex.). U netopýrů pestrých je tento počet poměrně výjimečný, je ovlivněn jedinou velkou akcí, kdy byla nalezena kolonie 62 jedinců při rekonstrukci střechy obytného domu. Neobvyklý byl příjem dvou puštíků bělavých během dvou dnů z lokalit vzdušnou čarou vzdálených cca 20km, oba utrpěli traumatická zranění po střetu s autem. Jeden tento jedinec, samice, bude v jarním období vypuštěn, druhý bude muset zůstat v trvalé péči, jeho fraktury byly tříštivé, vícečetné a nebylo možné zajistit optimální srůst postižených dlouhých kostí. Nárůst příjmů jsme zaznamenali u krahujce obecného, v roce 2014 jich bylo přijato 24 ex., v roce 2013 „pouze“ 16 jedinců.

 

Netopýr pestrý- v roce 2014 nejčastěji přijatý druh netopýra.

 

Vzácní puštíci bělaví – druhá největší sova u nás, oba exempláře se podařilo po těžkých úrazech zachránit, avšak pouze jeden může jít zpět do volné přírody.

 

 

Orel skalní – Tonička, asi nejznámější náš pacient v roce 2014, tříletá rlice, vypuštěná v roce 2011 v rámci projektu "Návrat orla skalního do ČR", byla postřelena brokovou zbraní v březnu na k.ú. Hukovic. Pachatel tohoto trestného činu je opět neznámý. Policie ČR případ odložila. Poškození svalových a nervových systémů zanechalo trvalé následky, Tonička tak zůstane v naší trvalé péči, je to obrovská škoda pro ni, pro přírodu.

 

Z celkem 1506 přijatých volně žijících živočichů bylo do volné přírody do konce roku 2014 vypuštěno 760 exemplářů, tj. 50,5 %, v držení-léčení, či rehabilitaci zůstává 97 zvířat. U většiny těchto pacientů je předpoklad vypuštění do volné přírody v jarních měsících, vypuštěno tak bude cca 55 % zvířat přijatých v roce 2014. Dalších 94 živočichů máme ve stálé péči, jde o trvale handicapované jedince umístěné v expoziční části stanice nebo exempláře sloužící k odchovu, či jako adoptivní rodiče.

Text: P.Orel, J.Kašinský 

Foto: ČSOP Nový Jičín