Zhodnocení příjmu živočichů v roce 2023 – tisková zpráva

V roce 2023 jsme přijali celkem 2307 živočichů. To je o 174 více než v roce 2022. Z toho z území MSK bylo rekordních 2074 ex., zástupci 120 druhů. Moravskoslezský kraj tvoří podstatnou část „našeho“ území, ale také je naším nejvýznamnějším podporovatelem. Za jeho dlouholetou podporu bychom rádi, také touto cestou poděkovali.

Celkem jsme přijali 131 druhů, z toho 97 druhů ptáků, 26 druhů savců, 5 druhů plazů a 3 druhy obojživelníků.

Nejčastěji přijímaným živočichem se tradičně stal ježek západní (300), rorýs obecný (199), poštolka obecná (177), zajíc polní (152), ježek východní (99), kos černý (92), holub hřivnáč (73), veverka obecná (65).  Dohromady těchto 7 druhů tvoří 50 % celkových příjmů.

Přes 64 % celkových příjmů tvoří ptáci, přes 34% savci a plazi s obojživelníky dohromady netvoří ani celé 1 procento.

Největší záporné rozdíly jsou překvapivě u ježků západních (348 v r.2022/300 v r.2023 = -48), kosa černého (122/92=-30), sýkory koňadry (49/65 = -20), krahujce obecného (25/13 = -12), plcha velkého (11/2 = -9).

U ježků již několik let sledujeme snižování počtu přijatých jedinců jako celku, ačkoliv u j.východního v posledních letech příjem stoupá.

Český název 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ježek západní 414 411 446 509 500 443 348 300
Ježek východní 10 2 3 9 41 80 76 99
Celkový součet 424 413 449 518 541 523 424 399

Naopak nejvíce přibylo strakapoudů velkých (19/60 = +41), zajíců polních (112/152 = +40), netopýrů hvízdavých (18/51 = +33), rorýsů obecných (167/199 = +32), puštíků obecných (26/50 = +24), ježků východních (76/99 = +23), kalousů ušatých (14/33 = +19), morčáků velkých (0/19 = +19), vlaštovek obecných (8/26 = +18).

U zajíců polních je vyšší nárůst způsoben i úspěšným odchovem mladých zajíců, kdy můžeme chovné samice využívat jako adoptivní matky pro mladé zajíčky přijaté z přírody – tyto samice jsou zvyklé na lidský pach a tudíž jsou schopny tyto mláďata adoptovat. Letos evidujeme větší příjem našich nejběžnějších sov – puštíka obecného a kalouse ušatého, kteří bývají častým odrazem stavu hlodavců

Nejvíc jsme přijali 943 nesamostatných mláďat, 868 zraněných jedinců, 230 jedinců co byli odchyceni, 83 jedinců bylo vysíleno.

V uplynulém roce se setkáváme se zajímavými daty ohledně důvodů příjmu. Do roku 2020 mláďata tvořila přes 50% všech příjmů, v roce 2023 bylo přijato 943 mláďat, což je od roku 2016 2. nejmenší číslo, nicméně při poměru celkového příjmu, je to nejnižší stav – pouhých 41%. Na druhou stranu nám pro změnu rostou čísla poraněných zvířat – od roku 2016 máme nejvyšší číslo: 868 jedinců což je o 129 jedinců více než v roce 2022 a tvoří to 38% z celkového příjmu.

Při takové změně poměru je bohužel vysoká pravděpodobnost, že konečný procentuální stav vypuštěných živočichů bude menší než v předešlých letech, kdy bývalo podstatně více mláďat, u kterých byla vysoká šance na vypuštění.

Důvod příjmu II 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mláďata 953 912 1050 1161 1117 1102 992 943
Zranění 498 538 606 705 753 772 739 868

Nejčastějším důvodem zranění byli jedinci s frakturami končetin (183), pokousaní jedinci jiným živočichem (170 z toho 82 případů bylo způsobeno domácími mazlíčky – 66 kočky, 16 psi), po nárazu na překážku (131), po srážce s dopravními prostředky (118), bohužel letos evidujeme velký nárůst postřelených jedinců (11).

Mezi zajímavé příjmy rozhodně patří rys ostrovid, chřástal malý, bělořit šedý, vrápenec malý, hohol severní, linduška luční, rákosník velký, luňák červený, 2 luňáci hnědí, netopýr dlouhouchý, 7 králíčků obecných, 5 sokolů stěhovavých, šoupálek dlouhoprstý.

Nadále zaznamenáváme příznivý trend, co se týká zranění na sloupech VN, NN.