Zpět do volné přírody

V minulých dnech jsme začali s vypouštěním mláďat, která jsme do našeho

zařízení přijali v průběhu května a června toho roku. Kapacita stanice

byla a zůstává v letošním roce v tomto krizovém období téměř zcela

naplněna. Mláďata dospěla a byla několik týdnů připravována na život ve volnosti

Dr.Lubomír Peške istaluje Patrikovi satelitní vysílačku

 

V minulých dnech jsme začali s vypouštěním mláďat, která jsme do našeho zařízení přijali v průběhu května a června toho roku. Kapacita stanice byla a zůstává v letošním roce v tomto krizovém období téměř zcela naplněna. Mláďata dospěla a byla několik týdnů připravována na život ve volnosti.  Jde o opravdu velký počet mláďat kalouse ušatého, puštíka obecného, poštolky obecné, řady dalších druhů nebo mláďata malých šelem. Již několik týdnů ve volnosti pobývá také letošní jedináček čápa bílého odchovaný našim handicapovaným párem. Několikrát se na potulce zastavil a z komína na našem centrálním objektu nahlížel na rodičovský pár u rybníčku. V neděli 2.8. byla také do volnosti vypuštěna mláďata čápa černého, úplně první odchov od černých čápů v naší trvalé péči, umístěných v expoziční části stanice. Samci „Patrikovi“, který vážil 3020g byla připevněna satelitní vysílačka a tak pevně věříme, že se vydal na dlouhou životní pouť. Druhé mládě, samička, byla bohužel vypuštěna bez možností dále sledovat její životní osudy neboť naše finanční situace to bohužel neumožňuje. Také ona, včera 3.8. v podvečerních hodinách symbolicky přistála u nás na komíně a pokukovala po rodičích pohybujících pod ní. 

 

Patrik se již vznáší nad stanicí, váha satelitní vysílačky netvoří ani 1% jeho skutečné hmotnosti. 

 

Naše mláďata čápů černých těsně před vypuštěním

 

Čápi jsou volní, ale moc tomu nevěří

 

Vlevo samice Natálka, vpravo samec Patrik

 

Foto ze 4.8. pak dokládá, že oba mladí černí čápi přiletěli na komín a z výšky, společně s jedním čápem bílým, nahlížení na okolní svět.

 

Včelojed dostal pracovní název "Šedý", snímky zachycují okamžiky před vypuštěním do volné přírody.

 

 

 

Situační mapka zachycuje téměř dvouměsíční pohyb včelojeda "Šedého"

Od 16.6.2015 je také ve volnosti jeden exemplář včelojeda lesního, kterého jsme měli v poměrně dlouho v péči a rehabilitaci ( přijat byl 14.8. 2011 jako nevzletné mládě ). Včelojed byl ve vynikající kondici, měl zcela bezchybné opeření a velmi dobře ve velké, rehabilitační voliéře létal. Proto jsme se rozhodli pro jeho vypuštění a monitorování s pomocí satelitní vysílačky. Po téměř dvou měsících ve volné přírodě s velkou úlevou zjišťujeme, že se zřejmě bez problému uživí a k našemu velkému překvapení se pohybuje po poměrně malém území ( viz mapová situace). Bude velmi zajímavé jeho další osud pozorně sledovat, není nám známo, že by už někdy byl v takovéto situaci včelojed lesní satelitní telemetrií monitorován.    

Text: Petr Orel  

Foto: P.Orel, M.Orlová