Pohodové svátky a vše nejlepší do roku 2013

Vážení přátelé, příznivci, návštěvníci našeho webu, dovolujeme si touto cestou Vám popřát klidné a příjemné sváteční dny a do nového roku 2013 vám přejeme stálé zdraví, spokojenost, mnoho osobních i pracovních úspěchů a  [ více... ]

Potáplice malá

V sobotu 24. listopadu, jsme přijali od městské policie v Třinci, oznámení o odchytu poraněného ptáka, neschopného letu. Po převzetí byl pták určen jako potáplice malá (Gavia stellata). Jde o vzácného zatoulance ze severní Evropy. Vyskytuje  [ více... ]

Výstava „Ptačí svět“ na ZŠ Rybí

24. října absolvovali žáci ZŠ Adolfa Zábranského z obce Rybí, v našem Ekocentru program, nazvaný „Živá příroda nadosah“. Jde o náš nejoblíbenější program, který každoročně absolvuje několik tisíc žáků škol – od mateřských až po  [ více... ]

Rehabilitační podmínky výrazně zlepšeny!

Dne 31.10.2012 byla ukončena v záchranné stanici v Bartošovicích akce směřující k vytvoření optimálních podmínek pro léčbu a rehabilitaci přijatých zraněných, či jinak handicapovaných zvířat. Nevyhovující léčebné ubikace byly nahrazeny speciálními plastovými chovatelskými boxy určenými  [ více... ]

Otrávený orel mořský opět ve volné přírodě

Kauza orel mořský v CHKO Poodří se táhne již od 11.července t.r., kdy jsme zjistili pokácení hnízdního stromu orlů mořských v této chráněné krajinné oblasti. Jde zatím jediný pár orlů mořských hnízdících na tomto území. Poprvé  [ více... ]

Ostravské laguny dále zabíjí ptáky !!!

V sobotu 15.9. t.r. jsme zaznamenali další případ přisednutí labutě velké na nechvalně proslavené ostravské olejové laguny. Uvězněním této labutě v olejové mazlanině také skončila její životní pouť. Práce na odstranění lagun stojí, blíží se  [ více... ]

Zrušit národní park na Šumavě?

Prohlášení Českého svazu ochránců přírody k situaci na Šumavě Český svaz ochránců přírody vyzval v srpnu loňského roku otevřeným dopisem příslušné odpovědné politiky, politické strany, ale také Svaz měst a obcí ČR či Asociaci krajů  [ více... ]

Dům přírody Poodří – projekt se již rozbíhá – pomozte svým hlasem

Dlouho očekávaný projekt vybudování nového interaktivního a atraktivního návštěvnického centra – Domu přírody Poodří se již v těchto dnech začíná pozvolna rozbíhat. V současné době pracujeme na přípravě podkladových materiálů pro jednotlivá výběrová řízení související Dlouho očekávaný  [ více... ]

Zlepšení podmínek pro rehabilitaci zvířat

Díky finanční podpoře Nadace OKD byly v prvních zářijových dnech zahájeny práce na opravách 3 chovatelských zařízení v areálu záchranné stanice v Bartošovicích. Jde o opravy a rozšíření stávajících objektů, které slouží k rehabilitaci velkých  [ více... ]

Otrávený orel mořský úspěšně regeneruje

Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti podáváme stručnou, průběžnou informaci o zdravotním stavu mladého orla mořského nalezeného  přiotráveného 17.8. t.r. na hrázi Bartošovických rybníků. Koncem tohoto týdne začal konečně sám přijímat potravu a to lze považovat za  [ více... ]

To čeho jsme se obávali je tady !!!

Dnes, v pátek 17.8., jsme v dopoledních hodinách přijali do péče mladého samce orla mořského. Dravec vykazuje špatnou motoriku, je v depresi, malátný a má anemické sliznice. Tady všechny příznaky otravy po požití jedu na  [ více... ]

Orli mořští v CHKO Poodří v přímém ohrožení !!!

Evidentně někomu leží hluboko v žaludku trvalý výskyt orlů mořských v Chráněné krajinné oblasti Poodří. Nestačilo vykácení hnízdního  stromu  orlů mořských, v posledních dnech jsme zaznamenali také kladení otrávených návnad. Což samozřejmě považujeme Evidentně někomu leží  [ více... ]

Motáci lužní

Jedním ze vzácnějších příjmů do naší záchranné stanice v poslední době byli také motáci lužní.   Tito menší dravci hnízdí v Moravskoslezském kraji většinou na Opavsku a občas i na Novojičínsku. Populace je poměrně kolísavá, v  [ více... ]

Ze života krutihlava

Krutihlav obecný (Jynx torquilla) je pták příbuzný strakapoudům a datlům, na rozdíl od ostatních šplhavců má však slabý zobák a měkký ocas. Je o něco větší než vrabec a je nenápadně zbarvený, jeho peří se  [ více... ]

Hnízdění sýčků obecných

Jak již jsme informovali 20.6. 2012 probíhá v areálu záchranné stanice v Bartošovicích hnízdění sýčků obecný, v současnosti nejohroženějšího druhu sovy v Evropě. Je to vůbec poprvé kdy je v ČR a pravděpodobně i v Evropě  [ více... ]

Malý – velký zázrak

Naše organizace se věnuje již od roku 1998 sýčku obecnému (Athene noctua), v současné době nejohroženějšímu druhu sovy v ČR i v celé Evropě. Bohužel příčiny úbytku hnízdící populace nejsou zcela vyjasněny.  Sýček obecný je  [ více... ]

Pozor na mláďata, většinou naši pomoc nepotřebují!

Od začátku letošního roku jsme již přijali výrazně přes 300 živočichů. Začátkem roku šlo především o příjmy související s mrazivým počasím a zhruba od února začal také příjem mláďat. Začalo to zajíčky, pak se přidaly  [ více... ]

Podpořte SVÝM HLASEM projekt – Dům přírody Poodří

Vážení přátelé a příznivci, dovolujeme si obrátit se na vás se žádostí o podporu našeho projektu Dům přírody Poodří, který bude podpořen z Operačního programu životního prostředí z prostředků EU. Z vlastních prostředků musíme kofinancovat  [ více... ]

Nestíháme

Letošní sezóna s mláďaty začala snad dříve než v minulých letech, každý den přijímáme několik chovanců.  Zajišťování komplexní péče o mláďata je časově velmi náročné, je to nimravá práce od rána do večera. Přiložené fotografie  [ více... ]

Jaro v plném proudu.

Vedle mladých zajíců, patří k časným jarním mláďatům, mláďata sov. Nejčastěji to je puštík obecný. Letos jsme přijali 22. března 3 mladé puštíky nalezené v dutině pokáceného buku a 27. března poměrně vyspělé mládě, které  [ více... ]

Výroční zpráva 2011

Rok 2011 byl již dvacátým rokem, kdy Záchranná stanice v Bartošovicích fungovala pod křídly naší nevládní ekologické organizace. Toto bezesporu významné jubileum jsme tak trochu „oslavili“ tím, že se nám podařilo v tomto roce dokončit  [ více... ]

Jarní starosti

Končící zima byla z hlediska průběhu neobvyklá v tom, že mrazivé počasí trvalo poměrně krátce, ale teploty klesaly velmi nízko a zároveň bylo v nížinách jen velmi malé množství sněhu.  Největší problémy měli v takovém  [ více... ]