Stop zábavní pyrotechnice

Včera zaznělo ve večerních zprávách, že Češi utratí za nákup zábavní pyrotechniky čtvrť miliardy Kč, to je děsivé číslo. Co by se dalo s tolika penězi udělat pro ochranu přírody? Nepředstavitelně hodně, je to obrovská  [ více... ]

Vzdělávání v oblasti ŽP formou e-learningu

Blíží se konec roku a sním i ukončení projektu: „Vzdělávání v oblasti životního prostředí formou e-learningu“. Akce je hrazena z Operačního programu pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto projektu jsme vytvořili celkem 8 interaktivních programů, jejichž  [ více... ]

Orel křiklavý měl velkou smůlu

Nestává se často, abychom do stanice přijali orla křiklavého (Aquila pomarina), měli jsme za celou dobu působnosti v držení 2, resp. s exemplářem přijatým 15.10.t.r. 3. Předmětný jedinec, mladý samec, nar. 2014 byl přijat z  [ více... ]

Spolupráce záchranných stanic

Od 1.10. 2014 běží projekt „Spolupráca záchranných stanic v oblasti biodiverzity a ekovýchovy“, který je financovaný z fondů EÚ v rámci příhraniční spolupráce SR-ČR. Tento projekt dále prohlubuje dlouholetou spolupráci mezi naší organizací a Záchrannou  [ více... ]

Vzácní pacienti

Z hlediska příjmů zvířecích pacientů je na stanici pořád rušno, do konce září jsme přijali téměř 1300 zraněných, či jinak handicapovaných volně žijících živočichů. V posledních dnech jsme přijali dva druhy ptáků, kteří se k nám  [ více... ]

Dárci navštívili naši stanici

V sobotu 20. září t.r. nás poctili svou návštěvou dárci, kteří pravidelně přispívají do veřejné sbírky Zvíře v nouzi a tak významně finančně podporují celou Národní síť záchranných stanic ČR. Zaslouží si za to bezesporu upřímné poděkování  [ více... ]

Spolupráce pokračuje

V minulém týdnu proběhlo na Slovensku, v Žilinském kraji, další vypouštění sýčků obecných a sov pálených na pečlivě vybraných lokalitách. Navázalo se tak na loňskou spolupráci v rámci společného projektu „Posílení populací vybraných druhů-orel skalní,  [ více... ]

Co nového na stanici?

Nestiháme. Je to tak, nestiháme ani dělat aktuality na tento náš web. Tak jako v jiných letech máme v těchto měsících, co se týká příjmů do záchranné stanice „žně“. Za poslední tři měsíce jsme přijali  [ více... ]

Terénní exkurze v PR Kotvice

V pondělí 2. června 2014 absolvovali žáci ZŠ Jičínská Příbor, terénní exkurzi v přírodní rezervaci Kotvice. Akce je hrazena z Operačního programu pro konkurenceschopnost. Nebylo sice slunečné počasí, ale nepršelo a vycházka proběhla velmi dobře. Děti mohly vidět zástupce  [ více... ]

Dům přírody Poodří slavnostně otevřen

V sobotu 17.5. t.r. za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje pana Miroslava Nováka, ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pana Františka Pelce  a celé řady dalších pozvaných hostů proběhlo v dopoledních hodinách slavnostní otevření nového  [ více... ]

Dům přírody Poodří bude v sobotu 17.5. zpřístupněn veřejnosti

Naše nové návštěvnické středisko „Dům přírody Poodří“ nacházející se v areálu Záchranné stanice v Bartošovicích bude v sobotu 17.května t.r. slavnostně otevřeno a od 12.30 zpřístupněno veřejnosti. Návštěvnické středisko zaměřené na poznání řírody, významu a  [ více... ]

Konference k záchranným stanicím

V pátek 21.3.2014 se uskutečnila v hotelu Smrečina-Malá Lučivná konference „Záchrana živočichov a záchranné stanice na Slovensku a v Českej republike“. Na konferenci bylo předneseno celkem 10 referátů  zabývající se podrobně danou problematikou. Prezentace se  [ více... ]

Návštěva ministra životního prostředí Richarda Brabce

Naši  záchrannou stanici a nově budované návštěvní středisko Dům přírody Poodří ve čtvrtek 6.3.2014 v dopoledních hodinách navštívil ministr životního prostředí pan Mgr. Richard Brabec, mimo jiné v doprovodu ředitele AOPK ČR pana RNDr. Františka  [ více... ]

Co se děje na stanici?

Leden by mohl být pracovně klidnější měsíc, ale to u nás na stanici bohužel neplatí. Pravda, je poněkud klidněji z hlediska množství přijatých živočichů, těch jsme přijali v lednu zatím 31 exemplářů,  ale jinak je  [ více... ]