Obecné informace

Návštěvnické středisko nazvané „Dům přírody Poodří“ převzalo a významně rozšířilo aktivity předchozího Centra ekologické výchovy. V současné době se skládá ze čtyř části.

Vnitřní expozice věnované krajině Poodří, ve které návštěvníci najdou dioramata zobrazující rostliny i živočichy listnatého lesa, okolí toku Odry i pohled pod hladinu stojatých vod. Zároveň jsou k dispozici interaktivní dotykové panely nabízející podrobné informace o minulosti i současnosti Poodří, krajině, rostlinách i zvířatech. Jde o interaktivní mapy, interaktivní panoramata, fotogalerie i videogalerie. Průvodce – lektor využívá interaktivní projektor, umožňující doprovodit výklad obrazem i zvukem.

Zahradní část zahrnuje geologickou expozici, model toku Odry od hor přes meandry v údolí, až k tůni se stojatou vodou. Pro děti jsou zde dřevěná koryta s protékající vodou, vodní mlýnek i hračky. V altánku a pod tisovcem, najdete lavičky pro pohodové posezení. Plocha je doplněna tzv. „Živou zahradou“, seznamující návštěvníky s možnostmi, jak oživit nejen soukromé zahrady, ale i veřejné parky a prostranství a okolí domů. Jde o soubor prvků usnadňující život různých živočichů – budky pro ptáky, úkryty pro ježky, jezírka, úkryty pro samotářské včely a úl pro čmeláky.

Zcela novou části je víceúčelový sál, vybavený interaktivním projektorem, umožňující využití jako přednáškový sál i jako výstavní prostor.

Venkovní expozice živých zvířat je jedinou částí, do které je přístup pouze s doprovodem průvodce. Návštěvníci e seznámí s více než 30 druhy živočichů – zejména ptáků. Jde o trvale hendikepované jedince, které nelze vypustit do přírody. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu od 10 do 16 hodin.

Pro individuální návštěvníky a malé (rodinné) skupiny, je Dům přírody přístupný bez objednávky kdykoli během otevírací doby. Pro skupinu 12 osob a více doporučujeme ohlášení (objednávku) předem, i v případě, že není vyžadován speciální program.

Budete-li si chtít objednat speciální program s lektorem pro skupinu 12 osob a více, je začátek programu závislý na dohodě a může probíhat nezávisle na otevírací době. Cena v tomto případě závisí na konkrétním programu a jeho délce. (orientačně 50,-Kč (60,-Kč od r.2024)/osobu při délce programu 1 hodina a 60,-Kč (70,- Kč od r.2024) /osobu při délce programu 2 hodiny).

Nabídka ekovýchovných programů

Další informace  na webu  www.dumprirody.cz

Ceník: (NOVĚ lze platit částku vyšší než 200,-kč kartou)

Děti do 6-ti let                                                              zdarma

Děti 6 – 15 let                                                                50,- Kč

Dospělí a mládež nad 15 let                                  70,- Kč

Rodinné vstupné 2 dospělí + 2-4 děti               220,- Kč

ZTP                                                                                      50,- Kč

Organizované skupiny (12 osob a více) v pracovní dny na objednávku:  

Program pro MŠ s lektorem                                          50,- Kč / osobu

Program s lektorem 1 hodina (ZŠ 1. stupně)         60,- Kč  / osobu

Program s lektorem 2 hodiny (ZŠ 2. stupně, SŠ)  70,- Kč  / osobu

Program pro skupinu mimoškolní                             70,- Kč  / osobu

Minimální počet účastníků je 12, v případě nižšího počtu je celková cena za prohlídku stanovena, jako kdyby účastníků bylo 12.