Ekovýchovné programy

Program si můžete objednat na adrese cevbartosovice@csopnj.cz  nebo tel.: 607 060 917.
Volné termíny si můžete zkontrolovat zde: VOLNÉ TERMÍNY 

Parkoviště:

Osobní automobily – před hlavní bránou do Záchranné stanice

Autobus a osobní automobily – nádvoří Bartošovického zámku – cca 100 metrů od stanice. Viz:

Mapa

1) Živá příroda na dosah:

Seznámení s programy a projekty stanice, prohlídka venkovní expozice živých zvířat, cca 30 druhů, s výkladem o jejich biologii, etologii a praktické ochraně.

2) Čtvero ročních období

Virtuální procházka CHKO Poodřím v rámci celého roku. Program je zaměřen na rostlinnou skladbu území a všeobecné informace o rostlinách.

3) Boudo, budko, kdo v tobě přebývá:

Poznávání ptáků, jejich hlasů praktická výroba budek a jejich instalace

4) Od vajíčka k mláděti:

Etologie ptáků při hnízdění, stavba hnízda, vývoj mláďat ve vajíčku a po vylíhnutí.

5) Šelmy – malé i velké:

Jaké šelmy vlastně jsou, jejich vztah k člověku a lidským aktivitám.

6) Člověk a zvíře:

Etika a legislativa ve vztazích lidí a zvířat. Druhová ochrana živočichů, CITES, týrání zvířat, péče o zvířata v zajetí, včetně hospodářských zvířat, myslivost a rybářství.

7) Zemský ráj to na pohled – Skleníkový jev, klima v minulosti a dnes, energetika:

Vysvětlení skleníkového jevu, změny klimatu v minulosti, proměny energetiky. Opatření ke zmírnění klimatické změny – mitigace. Navazuje na něj program: 7) „Zemský ráj to na pohled – Klima se mění a co tedy s tím?“

8) Zemský ráj to na pohled – Klima se mění a co tedy s tím?:

Srovnání různých činností člověka a jejich dopad na krajinu v souvislosti s klimatickými změnami. Adaptace (přispůsobení) změnám. Navazuje na program: 6) Zemský ráj to na pohled – Skleníkový jev, klima v minulosti a dnes, energetika

 9Terénní exkurze

Vycházka do Poodří. Seznámení s krajinou a rostlinami a zvířaty, žijícími v Poodří. Jsou vybrána místa s dobrým přístupem pro autobus, schůdným terénem (částečně po nezpevněných stezkách, vybavte se tedy obuví podlle aktuálního počasí) a s maximem možností, vidět něco zajímavého.

Program Živá příroda na dosah probíhá v areálu střediska v expozici živých zvířat. Délka programu je 60 minut pro žáky MŠ , 60 – 75 minut pro 1. stupně ZŠ, verze pro 2. stupeň ZŠ a SŠ trvá 90-120 minut.

Expozice je výhradně zaměřená na naši faunu a je zde možné vidět a podrobně se seznámit například s těmito druhy zvířat: káně lesní, moták pochop, moták lužní, orel skalní, krahujec obecný, ostříž lesní, poštolka obecná, poštolka rudonohá, výr velký, kalous ušatý, kalous pustovka, puštík obecný, puštík bělavý, sýček obecný, sýc rousný, sova pálená, čáp bílý, čáp černý, vrána šedá, krkavec velký, straka obecná, hrdlička zahradní, holub hřivnáč, drobní pěvci, veverka obecná, vydra říční, srnec obecný, aj.