Ekovýchovné programy

Program si můžete objednat na adrese cevbartosovice@csopnj.cz  nebo tel.: 723 648 759.
Volné termíny si můžete zkontrolovat zde: VOLNÉ TERMÍNY 

Parkoviště:

Osobní automobily – před hlavní bránou do Záchranné stanice

Autobus a osobní automobily – nádvoří Bartošovického zámku – cca 100 metrů od stanice. Viz:

Mapa

1) Živá příroda na dosah:

Seznámení s programy a projekty stanice, prohlídka venkovní expozice živých zvířat, cca 30 druhů, s výkladem o jejich biologii, etologii a praktické ochraně.

2) Boudo, budko, kdo v tobě přebývá:

Poznávání ptáků, jejich hlasů praktická výroba budek a jejich instalace

3) Od vajíčka k mláděti:

Etologie ptáků při hnízdění, stavba hnízda, vývoj mláďat ve vajíčku a po vylíhnutí.

4) Šelmy – malé i velké:

Jaké šelmy vlastně jsou, jejich vztah k člověku a lidským aktivitám.

5) Člověk a zvíře:

Etika a legislativa ve vztazích lidí a zvířat. Druhová ochrana živočichů, CITES, týrání zvířat, péče o zvířata v zajetí, včetně hospodářských zvířat, myslivost a rybářství.

6) Zemský ráj to na pohled I. -Půda, voda, vzduch:

Srovnání různých činností člověka a jejich dopad na krajinu.

7) Zemský ráj to na pohled II. Zemědělství, energetika:

Srovnání různých činností člověka a jejich dopad na krajinu. Navazuje na program: „Zemský ráj to na pohled I. -Půda, voda, vzduch

8) Terénní exkurze

Vycházka do Poodří. Seznámení s krajinou a rostlinami a zvířaty, žijícími v Poodří. Jsou vybrána místa s dobrým přístupem pro autobus, schůdným terénem (nejsou nutné holínky ani terénní boty) a s maximem možností, vidět něco zajímavého.

Program Živá příroda na dosah probíhá v areálu střediska v expozici živých zvířat. Délka programu je 60 minut pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ, verze pro 2. stupeň ZŠ a SŠ trvá 90 minut.

Expozice je výhradně zaměřená na naši faunu a je zde možné vidět a podrobně se seznámit například s těmito druhy zvířat: káně lesní, moták pochop, moták lužní, orel skalní, krahujec obecný, ostříž lesní, poštolka obecná, poštolka rudonohá, výr velký, kalous ušatý, kalous pustovka, puštík obecný, puštík bělavý, sýček obecný, sýc rousný, sova pálená, čáp bílý, čáp černý, husa velká, vrána šedá, krkavec velký, straka obecná, hrdlička zahradní, holub hřivnáč, drobní pěvci, veverka obecná, vydra říční aj.