květnový rekord

Opět jsme si sáhli na nechtěný rekord, jen za měsíc květen jsme přijali 475 živočichů, převážně mláďat. Oproti květnu minulého roku je to o 177 ex. více. V loňském roce jsme měli ke konci května  [ více... ]

Zahlcení záchranné stanice

Jsme doslova zahlceni různými druhy mláďat a ošetřovatelé se nezastaví od rána do večera, dostáváme se na strop naší kapacity, ale i fyzických možností. Samozřejmě také průběžně vypouštíme vyléčené- zrehabilitované exempláře.

Mládě čápu černých

Náš handicapovaný pár čápů černých se dočkal pouze jednoho mláděte, i to však považujeme za úspěch a věříme, že v příštích letech už to bude poněkud početnější rodinka. O mládě je bezesporu vzorně postaráno.

Slavíme narozeniny DPP

Dům přírody Poodří – již 10 let je tady pro vás! Dne 17.5.2014 jsme slavnostně zahájili provoz nově vybudovaného návštěvnického střediska Domu přírody Poodří (DPP). Od té doby prošel DPP mnoha doplněními a vylepšeními tak,  [ více... ]

mladé veverky

První mladé veverky, které již delší dobu nejsou na mléku, připravujeme na život ve volné přírodě. Jsou umístěny v poměrně prostorné voliéře, kde jsou naváděny na přirozenou potravu, kterou si musejí vyhledávat. Zhruba měsíc si  [ více... ]

čapí snůška

Zatímco naši čápi bílí mají plnou, čtyřkusovou snůšku a již delší čas pečlivě inkubují, tak náš handicapovaný pár čápů černých, resp. samice z tohoto páru snesla první vejce dnes ráno.  Tento pár funguje teprve od loňského  [ více... ]

Vypuštění

Na stanici je pořád velký pohyb zvířat, v těchto dnech jsme přistoupili k vypuštění lelka lesního, který byl v držení od počátku září loňského roku. Přišel k nám s ochrnutými spodními končetinami, příčina nám nebyla známa a jeho léčba a  [ více... ]

Tisková zpráva

Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje, mohl být realizován projekt „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“. Realizace probíhala v období 9/23 – 3/24. V rámci tohoto projektu byla provedeny nutné  výměny uhnilých trámů a dalších dřevěných částí  [ více... ]