Další ochranářské aktivity

 

  • Monitoring dravců a sov
  • Ochrana obojživelníků
  • Výsadby stromů
  • Instalace budek, hnízdních plošin
  • Ochrana ptáků na elektrických sloupech
 • Biologický monitoring

V rámci organizačních, odborných a časových možností realizujeme ve spolupráci s externisty biomonitoring vybraných lokalit. Z již realizovaných můžeme uvést biomonitoring lokality „Salaš“ na k.ú. Bernartice nad Odrou,  probíhající monitoring štěrkovny v Mankovicích nebo ornitologický průzkum Hrabětického lesa.

 • Záchranné centrum CITES

Od roku 1997 jsme jmenováni ministerstvem životního prostředí Záchranné centrum CITES, poskytujeme v této souvislosti komplexní péči o zabavené exempláře živočichů euroasijské fauny.

Jestřáb lesní

 

 

 • Ovce Valašky

O roku 2000 jsme zapojeni do chovu ovce Valašky, v té době téměř zapomenuté plemeno ovcí, chované původně především v oblasti Karpat.

 

 

Dnes můžeme konstatovat, že došlo k poměrně velkému rozšíření mezi chovateli a tím k záchraně tohoto krásného, přírodního plemene ovcí. Ilustrační fotografie.