Představení ZS

Záchranná stanice (dále je ZS) v Bartošovicích byla vybudována a slavnostně uvedena do provozu 28. října 1983 Okresním vlastivědným muzeem v Novém Jičíně, přičemž naplnění těchto ochranářských plánů by nebylo možné bez pochopení a úzké spolupráce s tehdejším Místním národním výborem v Bartošovicích a Okresním národním výborem v Novém Jičíně, ale také díky obětavé a nezištné pomoci celé řady dobrovolných spolupracovníků. Šlo o první zařízení tohoto charakteru v celé střední Evropě. Od 1.1.1992 vlastní a provozuje toto zařízení ZO ČSOP 70/02 Nový Jičín. Od té doby stanice prošla dostavbou, rekonstrukcí a celkovou modernizací. Ve smyslu platné legislativy je toto zařízení akreditované Ministerstvem životního prostředí ČR. Jsme schopni se dlouhodobě, či krátkodobě postarat o všechny druhy volně žijících živočichů, vyjma dospělých exemplářů velkých zvířat jako je např. los evropský, jelen, či medvěd.

 

 

ZS v Bartošovicích je součástí tzv. Národní sítě záchranných stanic v ČR, která vznikla v roce 1997,  členské stanice zajišťují péči o handicapované volně žijící živočichy na celém území republiky. Územní působnost Bartošovické stanice zahrnuje tři kraje, je to především Moravskoslezský kraj (vyjma území pověřených obcí Rýmařov a Bruntál), Zlínský kraj a to území pověřených obcí Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí a Bystřice pod Hostýnem a malou část kraje Olomouckého a to správní území města Hranic a Lipníku na Bečvou.

 

Ročně projde stanicí okolo 2000 fyzicky, či jinak handicapovaných volně žijících živočichů,  z toho je cca 80% ptáků.