Ochrana vybraných druhů

 

Naše organizace se v rámci činnosti záchranné stanice také aktivně zabývá druhovou ochranou živočichů a v této souvislosti i územní ochranou v zájmových lokalitách.

Veřejnosti je našim nejznámějším projektem „Návrat orla skalního do ČR“, tento běží od roku 2006, přičemž přípravné práce začínali již v 90. letech minulého století. Projekt se zabývá návratem orla skalního jako hnízdního druhu do přírody ČR. Podrobnosti o projektu jsou zveřejňovány na samostatném webu projektu www.orelskalni.cz

 

Dalšími ohroženými druhy, kterými se zabýváme řadu let, jsou dva druhy sov:

 

V minulosti to byl např.

  • Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
  • Raroh velký (Falco cherrug)