Adopce

Chcete-li podpořit svůj oblíbený druh zvířete, můžete ho symbolicky adoptovat.

Uvádíme příklad  příklad některých druhů zvířat, které máme v trvalé péči a roční průměrné náklady související se zajištěním komplexní péče o daného exempláře, včetně režijních nákladů:

 

 • Poštolka obecná (5.000,- Kč)
  • náš nejčastější pacient, ročně přijmeme do péče více jak 150 exemplářů
 • Výr velký (20.000,- Kč)
  •  naše největší sova, nejčastější zranění jsou na nebezpečných sloupech VVN

 

 • Sova pálená (6.000,- Kč)
  • silně ohrožený druh, kterému se intenzivně věnujeme řadu let
 • Sýček obecný (5.000,- Kč)
  • nejohroženější druh sov v Evropě, věnujeme mu velkou pozornost od roku 1998

 

 • Puštík obecný (7.000,- Kč)
  • ročně přijmeme do péče 20 až 40 jedinců
 • Kalous ušatý (7.000,- Kč)
  • spolu s puštíkem obecným jde o druh sovy nejpočetněji zastoupený v naší avifauně

 

 • Orel skalní (30.000,- Kč)
  • od roku 2006 realizujeme projekt „Návrat orla skalního do Moravskoslezských Beskyd“
 • Čáp bílý (15.000,- Kč)
  • ročně přijmeme do péče 15 – 25 exemplářů

 

 • Moták pochop (15.000,- Kč)
  • ročně máme v péči 5 -10 ex., na území CHKO Poodří je poměrně silná a stabilizovaná hnízdní populace
 • Krkavec velký (12.000,- Kč)
  •  největší zástupce čeledi krkavcovitých, ročně přijmeme 2 -5 jedinců
 • Vydra říční (27.000,- Kč)  v posledních letech se příjmy vyder (především nesoběstačných mláďat) objevují stále častěji. Jedna z odchovaných vyder je umístěna v expozici DPP.
 • Máte-li vybráno, kontaktujte nás na adrese: orlova@csopnj.cz nebo na tel. 725 019 922. Dostanete přesné informace týkající se smlouvy a způsobu platby.