Zvíře v nouzi

Můžete podpořit darem celorepublikovou sbírku „Zvíře v nouzi“

zasláním na účet číslo: 33553322/0800 u ČS a.s.

Připíšete-li ke své platbě variabilní symbol 7002 – obdrží příspěvek opět naše organizace.

V případě zaslání daru na tuto celorepublikovou sbírku, si požádejte o potvrzení o daru na adrese zvirevnouzi@csop.cz

www.zvirevnouzi.cz