Zvíře v nouzi

Můžete podpořit darem celostátní sbírku „Zvíře v nouzi“

 

 

zasláním na účet číslo: 33553322/0800 u ČS a.s.

 

Připíšete-li ke své platbě variabilní symbol 7002 – obdrží příspěvek opět naše organizace.

 

www.zvirevnouzi.cz