Zaslání daru

DAROVACÍ TLAČÍTKO

Pokud nám chcete zaslat jakoukoli finanční výpomoc/dar, použijte k tomu „darovací tlačítko“, které najdete na levé liště na jakékoli stránce našeho webu.

Jedná se o oficiální sbírku DARUJME.CZ, ze které jsou darované částky převáděny pravidelně na náš účet. Zadání daru je velmi jednoduché:
1. Máte možnost si vybrat jednak jakoukoli částku a jednak určit, zda se jedná o jednorázový dar, či nás chcete podporovat měsíčně po určitou dobu.
2. Možná je platba jak převodem přes účet, tak platební kartou.
3. Také budete mít možnost „zaškrtnutím políčka“ udělit souhlas se zveřejněním vašeho jména mezi našimi dárci (začátkem ledna vám bude zasláno potvrzení a všech darech, které jste tímto způsobem během předchozího kalendářního roku zaslali).

 

Přes Darujme.cz nás můžete podpořit také tzv. DÁRCOVSKOU VÝZVOU
Oslavte letos své narozeniny jinak nebo uspořádejte sportovní či jinou akci pro dobrou věc!
Založte si výzvu a dejte o tom vědět vašim blízkým, kamarádům i kolegům. Získejte tak cennou podporu pro naši stanici. Více naleznete ZDE. Naše organizace je zde pod názvem ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Zaslání daru na náš účet u KB, a.s.

Pokud nebudete chtít z jakéhokoliv důvodu využít výhodnějšího zaslání daru přes sbírku Darujme.cz, můžete zaslat váš dar přímo na náš účet u Komerční banky a.s.:
číslo: 43-4305880297/0100 (uvádějte variabilní symbol 999)
Do poznámky k platbě prosím uveďte „dar“ – děkujeme!

Jedná se o náš běžný provozní účet – nejedná se o sbírkový účet. Proto je v tomto případě trochu složitější administrativa. V prvé řadě je nutné dodržet zadání var. symbolu a poznámky u platby. V případě, že by šlo o větší částku, nebo byste neuvedli potřebné údaje u platby, budeme muset spolu podepsat smlouvu o daru (může být i zpětně), kterou Vám zašleme k podpisu (je to nutné kvůli dodržení zákonných podmínek pro uznání daru).
V tomto případě prosíme o zaslání Vašich osobních údajů  a výši daru na adresu: orlova@csopnj.cz. Vaše osobní údaje budou potřeba také pro vystavení potvrzení o daru po ukončení kalendářního roku.
V souladu s GDPR potřebujeme ke zveřejnění Vašeho jména jako dárce na našem webu a výroční zprávě Váš souhlas. Pokud tedy s tímto zveřejněním souhlasíte, stáhněte si prosím dokument souhlasu a vyplněný ho zašlete na adresu orlova@csopnj.cz, popř. na adresu sídla organizace. Děkujeme
Dokument souhlasu (Tento dokument nemusí podepisovat ti, kteří využili platbu přes „darovací tlačítko“)