Návrat orla skalního do ČR

Tato výstava vás od 7.9. do 2.11.2019 seznámí formou fotografií a jednotlivých příběhů s projektem, díky kterému je po více než 100 letech orel skalní opět hnízdním druhem v ČR. Jde o jeden z našich nosných ochranářských projektů, jeho přípravy  [ více... ]

Cyklozávod pro Plaváčka

Zveme vás na cyklozávod pro našeho Plaváčka, který se bude konat dne 24.8.2019 v Ostravě - Porubě. Podrobnější informace najdete na letáčcích. Výstavba ubikace pro Plaváčka se blíží ke konci a budeme rádi, když nám svou účastí  [ více... ]

Monitoring našich chovanců

V pátek 19.7. jsme společně s naším kolegou Lubomírem Peškem instalovali na naše chovance vysílačky na systémy GPS/GMS. Nožní vysílačku dostala samice orla skalního (Agáta), kterou máme dva roky v rehabilitaci po úrazu elektrickým proudem na podpěrném sloupu  [ více... ]

Radost i smutek u orlů skalních

Naše letošní orlí sezóna nedopadla tak jak jsme si hodně přáli. Dva hnízdní páry, které monitorujeme na severní Moravě, šli úspěšně do hnízdění, bohužel u jednoho páru došlo ke ztrátě mláděte. Mládě bylo nalezeno pod  [ více... ]

Vodní tok opraven – přijďte si ho vyzkoušet!

Díky poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt "Opravy v návštěvnickém středisku DPP" jsme mohli opravit stávající vodní tok - simulaci toku řeky Odry. V rámci této opravy byly opraveny a znovu pokryty trasy meandrů a  vyměnila se dřevěná koryta,  [ více... ]

Drvodělky

Drvodělky jsou naše největší samotářské včely. Pro svou velikost (až 3 cm) a nápadnou temně fialovou barvu mohou vzbuzovat obavy, ale jde o mimořádně mírumilovné až plaché tvory. U nás se vyskytují dva velmi podobné  [ více... ]

Jak pomoci jiřičkám

Na jedné stavbě ve Vřesině u Ostravy hnízdily odjakživa jiřičky, ale po zateplení budovy už jim materiál padal z kluzkého povrchu a stavbu opustily. Předloni člen naší organizace Ing. O. Závalský upevnil mezi trámy jednoduché lišty  [ více... ]

Sýčci – aneb „Do hlavy ptákům nikdo nevleze.“

Od roku 2012 hnízdí v areálu stanice sýčci. Téměř vždy obsadili budku umístěnou v seníku. V loňském a předloňském roce bylo hnízdění neúspěšné. V budce bylo pokaždé 6 vajec, ale snůška zůstala vždy opuštěná. Pravděpodobně došlo ke ztrátě samice. V  [ více... ]

Květen – čas srnčat

Tak jako každoročně, je i letošní květen ve znamení srnčat. Hrozbou pro ně nejsou jen zemědělské mechanismy, které při sekání pícnin mnoho srnčat usmrtí, ale i volně pobíhající psy a také nevědomci, kteří "zachraňují opuštěné srnčátko,  [ více... ]

Několik pohledů do statistiky

Ke dni 12. května jsme letos přijali 386 zvířat. Jde o velmi podobné číslo, jako v roce 2018, kdy to bylo 379 příjmů. U některých druhů se však počty ve srovnání z loňskem, výrazně změnily. V loňském roce jsme  [ více... ]

Novinky u orlů skalních

Na jedné lokalitě je již vylíhlé mládě, vzhledem k chladnému počasí se ho bohužel nepodařilo při kontrole nafotit, samice pečlivě pod sebou mládě zahřívala, nicméně podle jejího chování je už zřejmé, že je mládě, či  [ více... ]

Zajíčci

Od začátku února do 5. března jsme přijali už 6 malých zajíčků. Tři z nich nalezly děti na hřišti. S jedním z nich si hrály tak intenzivně, že mu způsobily vážná poranění na jejichž následky  [ více... ]

Případ jestřáb

10. prosince loňského roku jsme přijali mladého samce jestřába, odchyceného poté, kdy zaútočil na slepici. Při prohlídce jsme zjistili, že jde zjevně o jestřába z nelegálního chovu, drženého ve zcela nevhodných podmínkách. Jestřáb má skalpovanou kůži na hlavě po  [ více... ]

Stručná rekapitulace aktivit v roce 2018

Uplynulý rok 2018 byl rokem, kdy jsme oslavili 35. výročí vzniku naší záchranné stanice v Bartošovicích, je to nejstarší zařízení toho druhu ve střední Evropě. Rok to byl opět rekordní, co se týká příjmů pacientů  [ více... ]

Puštík z komína

V úterý 8. ledna jsme přijali puštíka obecného, zapadlého v komíně krbu. Puštík strávil v komíně zjevně několik dnů (cca týden) a je proto velmi vyhublý. Při dobrém krmení se jeho kondice může napravit během několika  [ více... ]